CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh
CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh (CMD : UPCOM)
Industrials : Building Materials & Fixtures
CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh
215-217 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
cmid.com.vn
+84 (8) 383-68406
Fax
+84 (8) 383-69434
Email
info@cmid.com.vn

Statistics

Ticker CMD
Exchange UPCOM
Current Price
22.40 (0/0%)
Intra Day Price Movement 22.40 - 22.40
Volume 1,300
Average price (10 days) 22.56
52-week change 15.60 - 23.90
Average volume (10 days) 2,870.00
Oustanding shares 11,220,000
Market Cap 251.33 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.12
ROA 0.09
ROE 0.14
Financial Leverage 0.58
EPS 2,862.18
PE 7.83
PB 1.02

News About CMD

Symbols in Industry

Industrials > Building Materials & Fixtures

Quotes Volume Price Change
ACC 9,000 14.55 -0.20/-0.01%
ACE 25,401 37.20 +0.30/+0.01%
ADP 800 28.90 -0.10/0.00%
BCC 1,148,981 9.10 +0.80/+0.10%
BDT 280,612 10.90 +0.40/+0.04%
BHC 1,500 1.60 +0.20/+0.14%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 63,517 8.70
0/0%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 102 20.00
0/0%