CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh
CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh (CMD : UPCOM)
Construction & Materials : Building Materials & Fixtures
CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh
215-217 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
cmid.com.vn
+84 (8) 383-68406
Fax
+84 (8) 383-69434
Email
info@cmid.com.vn

Statistics

Ticker CMD
Exchange UPCOM
Current Price
19.40 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 21.20
52-week change 18.50 - 40.60
Average volume (10 days) 170.00
Oustanding shares 10,500,000
Market Cap 220.50 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.12
ROA 0.08
ROE 0.11
Financial Leverage 0.25
EPS 2,576.75
PE 8.15
PB 0.93

News About CMD

Symbols in Industry

Construction & Materials > Building Materials & Fixtures

Quotes Volume Price Change
ACC 63,900 16.00 +0.10/+0.01%
ACE 100 38.00 -0.90/-0.02%
ADP 0 0.00
0/0%
BCC 1,266,227 14.00 +0.70/+0.05%
BDT 300 37.80 -6.60/-0.15%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 120,800 12.90
0/0%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 1,400 29.40 +0.60/+0.02%