CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh
CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh (CMD : UPCOM)
Industrials : Building Materials & Fixtures
CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh
215-217 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
cmid.com.vn
+84 (8) 383-68406
Fax
+84 (8) 383-69434
Email
info@cmid.com.vn

Statistics

Ticker CMD
Exchange UPCOM
Current Price
19.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 19.00
52-week change 14.20 - 30.00
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 11,220,000
Market Cap 213.18 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.10
ROA 0.09
ROE 0.13
Financial Leverage 0.32
EPS 2,759.05
PE 6.89
PB 0.92

News About CMD

Symbols in Industry

Industrials > Building Materials & Fixtures

Quotes Volume Price Change
ACC 50,300 13.75 -0.05/0.00%
ACE 603 35.00
0/0%
ADP 200 18.80
0/0%
BCC 1,093,937 12.00 -0.10/-0.01%
BDT 43,800 26.50 -0.10/0.00%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 50,800 4.50
0/0%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 0 0.00
0/0%