CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh
CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh (CMD : UPCOM)
Industrials : Building Materials & Fixtures
CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh
215-217 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
cmid.com.vn
+84 (8) 383-68406
Fax
+84 (8) 383-69434
Email
info@cmid.com.vn

Statistics

Ticker CMD
Exchange UPCOM
Current Price
18.20 (0/0%)
Intra Day Price Movement 18.10 - 18.40
Volume 6,506
Average price (10 days) 18.10
52-week change 15.40 - 22.90
Average volume (10 days) 3,870.00
Oustanding shares 11,220,000
Market Cap 204.20 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.10
ROA 0.09
ROE 0.13
Financial Leverage 0.63
EPS 2,949.60
PE 6.17
PB 0.89

News About CMD

Symbols in Industry

Industrials > Building Materials & Fixtures

Quotes Volume Price Change
ACC 13,700 12.15
0/0%
ACE 6,800 36.40 +0.30/+0.01%
ADP 2,500 23.00 +0.30/+0.01%
BCC 357,784 9.90 +0.10/+0.01%
BDT 29,609 13.00 +0.10/+0.01%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 93,413 8.10
0/0%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 100 23.00 +1.00/+0.05%