Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh Bạc Liêu
Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh Bạc Liêu (BLU : UPCOM)
Utilities : Multiutilities
Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh Bạc Liêu
41 Hai Bà Trưng, khóm 2, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
+84 (291) 382-5721
Fax
+84 (291) 395-7113
Email

Statistics

Ticker BLU
Exchange UPCOM
Current Price
10.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 10.00
52-week change -
Average volume (10 days)
Oustanding shares 3,570,000
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS
PE
PB

News About BLU

Symbols in Industry

Utilities > Multiutilities

Quotes Volume Price Change
AGE 200 9.10 -0.40/-0.04%
BLU 0 0.00
0/0%
BMD 0 0.00
0/0%
BRS 0 0.00
0/0%
BTU 0 0.00
0/0%
CAM 0 0.00
0/0%
CDH 100 3.30 +0.40/+0.14%
CVH 0 0.00
0/0%
DLM 0 0.00
0/0%
DNE 0 0.00
0/0%