CTCP 28 Quảng Ngãi
CTCP 28 Quảng Ngãi (AQN : UPCOM)
Oil & Gas :
CTCP 28 Quảng Ngãi
121 Lê Trung Đình, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
www.agtex28qng.com
+84 (255) 382-2647
Fax
+84 (255) 382-8507
Email
agtexqng@dng.vnn.vn

Statistics

Ticker AQN
Exchange UPCOM
Current Price
9.50 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 9.50
52-week change 8.70 - 14.40
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 1,511,097
Market Cap 13.15 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage 2.30
EPS -54.00
PE 1.92
PB 0.60

News About AQN

Symbols in Industry

Oil & Gas >

Quotes Volume Price Change
ADS 457,800 13.55 +0.15/+0.01%
AG1 11,350 9.00 -0.10/-0.01%
AQN 0 0.00
0/0%
ATD 0 0.00
0/0%
BDG 3,009 31.30 +0.20/+0.01%
BMG 0 0.00
0/0%
BVN 0 0.00
0/0%
DCG 0 0.00
0/0%
DM7 177 20.70 +2.70/+0.15%
FTM 192,902 0.80 +0.10/+0.14%