CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel
CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel (VTR : UPCOM)
Consumer Services : Travel & Tourism
CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel
190 Pasteur, phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
www.vietravel.com
+84 (28) 386-68999
Fax
+84 (28) 382-99142
Email
info@vietravel.com.vn

Statistics

Ticker VTR
Exchange UPCOM
Current Price
20.90 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 21.36
52-week change 25.30 - 40.10
Average volume (10 days) 30,150.00
Oustanding shares 16,658,247
Market Cap 456.44 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) -0.28
ROA 0.02
ROE 0.17
Financial Leverage -20.33
EPS -17,594.46
PE
PB -3.86

News About VTR

Symbols in Industry

Consumer Services > Travel & Tourism

Quotes Volume Price Change
BCV 0 0.00
0/0%
BTV 0 0.00
0/0%
DCD 0 0.00
0/0%
DLC 0 0.00
0/0%
DLD 0 0.00
0/0%
DLV 0 0.00
0/0%
DNT 0 0.00
0/0%
DS3 0 0.00
0/0%
DSD 0 0.00
0/0%
DSP 0 0.00
0/0%