CTCP Thực phẩm Bích Chi
CTCP Thực phẩm Bích Chi (BCF : HNX)
Consumer Goods : Food Products
CTCP Thực phẩm Bích Chi
Số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
www.bichchi.com.vn
+84 (277) 386-1910
Fax
+84 (277) 386-4674
Email
info@bichchi.com.vn

Statistics

Ticker BCF
Exchange HNX
Current Price
31.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement 31.00 - 31.00
Volume 100
Average price (10 days) 31.63
52-week change 28.00 - 40.00
Average volume (10 days) 1,300.00
Oustanding shares 32,283,180
Market Cap 1,000.78 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.23
ROA 0.14
ROE 0.18
Financial Leverage 0.36
EPS 2,261.16
PE 13.71
PB 2.65

News About BCF

Symbols in Industry

Consumer Goods > Food Products

Quotes Volume Price Change
AFX 71,820 8.50
0/0%
AGC 93,400 0.90 +0.10/+0.13%
AGM 241,000 4.79
0/0%
AGX 200 52.00
0/0%
ANT 44,650 12.00 -0.10/-0.01%
APF 78,729 65.00 -0.40/-0.01%
ATA 11,865 0.80
0/0%
ATS 100 11.20 -1.20/-0.10%
BBC 400 49.75
0/0%