CTCP Thực phẩm Bích Chi
CTCP Thực phẩm Bích Chi (BCF : HNX)
Consumer Goods : Food Products
CTCP Thực phẩm Bích Chi
Số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
www.bichchi.com.vn
+84 (277) 386-1910
Fax
+84 (277) 386-4674
Email
info@bichchi.com.vn

Statistics

Ticker BCF
Exchange HNX
Current Price 30.5 (-0.50/-1.61%)
Intra Day Price Movement 30.50 - 31.00
Volume 3,500
Average price (10 days) 30.36
52-week change 29.10 - 40.70
Average volume (10 days) 1,100.00
Oustanding shares 32,283,180
Market Cap 984.64 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.26
ROA 0.20
ROE 0.26
Financial Leverage 0.24
EPS 2,737.96
PE 11.14
PB 2.78

News About BCF

Symbols in Industry

Consumer Goods > Food Products

Quotes Volume Price Change
AFX 240,363 11.50 -0.40/-0.03%
AGC 93,400 0.90 +0.10/+0.13%
AGM 0 0.00
0/0%
AGX 0 0.00
0/0%
ANT 26,200 10.80 -0.30/-0.03%
APF 17,852 59.90 -0.40/-0.01%
ATA 59,534 1.50
0/0%
ATS 0 0.00
0/0%
BBC 300 57.00 -0.20/0.00%