CTCP Thực phẩm Bích Chi
CTCP Thực phẩm Bích Chi (BCF : HNX)
Consumer Goods : Food Products
CTCP Thực phẩm Bích Chi
Số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
www.bichchi.com.vn
+84 (277) 386-1910
Fax
+84 (277) 386-4674
Email
info@bichchi.com.vn

Statistics

Ticker BCF
Exchange HNX
Current Price
37.10 (0/0%)
Intra Day Price Movement 37.10 - 37.10
Volume 1,500
Average price (10 days) 37.15
52-week change 34.60 - 43.00
Average volume (10 days) 730.00
Oustanding shares 27,830,412
Market Cap 1,032.51 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.28
ROA 0.25
ROE 0.34
Financial Leverage 0.33
EPS 3,929.06
PE 9.44
PB 3.04

News About BCF

Symbols in Industry

Consumer Goods > Food Products

Quotes Volume Price Change
AFX 570,200 9.90
0/0%
AGC 93,400 0.90 +0.10/+0.13%
AGM 108,100 5.30
0/0%
AGX 0 0.00
0/0%
ANT 2,500 14.10 -0.80/-0.05%
APF 11,415 73.80 -0.50/-0.01%
ATA 37,624 0.80
0/0%
ATS 0 0.00
0/0%
BBC 2,000 58.90 -3.10/-0.05%