CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco
CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (TAL : UPCOM)
Financials : Real Estate Holding & Development
CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco
Tầng 1, Tòa nhà N02-T1, khu Đoàn ngoại giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
http://tasecoland.vn/
+84 (24) 379-32525
Fax
+84 (24) 379-32626
Email

Statistics

Ticker TAL
Exchange UPCOM
Current Price
21.80 (0/0%)
Intra Day Price Movement 21.30 - 22.50
Volume 40,900
Average price (10 days) 21.65
52-week change 20.90 - 28.00
Average volume (10 days) 39,130.00
Oustanding shares 297,000,000
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS 1,538.01
PE 14.17
PB 1.62

News About TAL

Symbols in Industry

Financials > Real Estate Holding & Development

Quotes Volume Price Change
AAV 532,960 3.30
0/0%
AGG 1,048,600 19.80 -0.60/-0.03%
API 364,809 3.70 -0.30/-0.08%
ASM 4,192,400 10.50 -0.45/-0.04%
BCI 51,340 41.90 +0.30/+0.01%
BCR 1,150,378 4.80 -0.20/-0.04%
BII 1,506,471 0.90 +0.10/+0.13%
BVL 2,700 11.60 +1.00/+0.09%
C21 100 11.50 -1.20/-0.09%
CCI 9,200 20.75 +0.30/+0.01%