CTCP Đá Hoàng Mai
CTCP Đá Hoàng Mai (HMR : HNX)
Industrials : Building Materials & Fixtures
CTCP Đá Hoàng Mai
Khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
www.rcchoangmai.vn
+84 (238) 366-4260
Fax
84 (238) 366-4136
Email
hm.nc@rccgroup.vn

Statistics

Ticker HMR
Exchange HNX
Current Price 28.3 (-3.10/-9.87%)
Intra Day Price Movement 28.30 - 31.40
Volume 69,965
Average price (10 days) 36.31
52-week change 7.30 - 46.90
Average volume (10 days) 155,070.00
Oustanding shares 5,612,444
Market Cap 176.23 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.18
ROA 0.07
ROE 0.08
Financial Leverage 0.30
EPS 1,214.23
PE 25.86
PB 2.43

News About HMR

Symbols in Industry

Industrials > Building Materials & Fixtures

Quotes Volume Price Change
ACC 8,400 14.70 -0.05/0.00%
ACE 25,401 37.20 +0.30/+0.01%
ADP 800 28.90 -0.10/0.00%
BCC 1,043,103 9.10 +0.80/+0.10%
BDT 272,712 10.90 +0.40/+0.04%
BHC 1,500 1.60 +0.20/+0.14%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 39,717 8.70
0/0%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 100 20.00
0/0%