CTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà
CTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà (SIG : UPCOM)
Industrials : Heavy Construction
CTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà
Tầng 2, tòa nhà cao tầng hỗn hợp CT4 – Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
www.sodic.com.vn
+84 (24) 632-54567
Fax
+84 (24) 632-52189
Email

Statistics

Ticker SIG
Exchange UPCOM
Current Price 7 (-0.50/-6.67%)
Intra Day Price Movement 6.80 - 7.50
Volume 3,000
Average price (10 days) 6.44
52-week change 3.10 - 10.00
Average volume (10 days) 230.00
Oustanding shares 10,000,000
Market Cap 40.00 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage 2.52
EPS 1,350.10
PE 2.96
PB 0.20

News About SIG

Symbols in Industry

Industrials > Heavy Construction

Quotes Volume Price Change
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 28,646 4.10 +0.10/+0.02%
AMS 930,193 12.00 +0.80/+0.07%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 114,150 0.80 +0.10/+0.14%
B82 40,100 0.60 +0.10/+0.20%
BAX 200 56.50 +1.70/+0.03%
BCE 199,600 6.49 -0.16/-0.02%
BDC 0 0.00
0/0%