CTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà
CTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà (SIG : UPCOM)
Industrials : Heavy Construction
CTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà
Tầng 2, tòa nhà cao tầng hỗn hợp CT4 – Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
www.sodic.com.vn
+84 (24) 632-54567
Fax
+84 (24) 632-52189
Email

Statistics

Ticker SIG
Exchange UPCOM
Current Price 6.2 (+0.40/+6.90%)
Intra Day Price Movement 5.00 - 6.20
Volume 5,700
Average price (10 days) 5.97
52-week change 3.10 - 10.00
Average volume (10 days) 230.00
Oustanding shares 10,000,000
Market Cap 40.00 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage 2.52
EPS 822.41
PE 6.93
PB 0.29

News About SIG

Symbols in Industry

Industrials > Heavy Construction

Quotes Volume Price Change
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 21,610 3.90
0/0%
AMS 17,700 10.60
0/0%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 0 0.00
0/0%
B82 0 0.00
0/0%
BAX 600 41.90
0/0%
BCE 19,700 6.06 -0.01/0.00%
BCO 0 0.00
0/0%