CTCP Tập đoàn TDI
CTCP Tập đoàn TDI (TDI : UPCOM)
Industrials : Heavy Construction
CTCP Tập đoàn TDI
D04-L01, Khu A Khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội.
tdigroup.vn
+84 (24) 629-70970
Fax
Email

Statistics

Ticker TDI
Exchange UPCOM
Current Price
7.20 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 7.20
52-week change 12.00 - 12.00
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 3,000,000
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS
PE
PB

News About TDI

Symbols in Industry

Industrials > Heavy Construction

Quotes Volume Price Change
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 500 8.30 -1.40/-0.14%
ALV 5,500 3.90
0/0%
AMS 99,122 10.10
0/0%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 0 0.00
0/0%
B82 0 0.00
0/0%
BAX 7,653 44.50 -1.00/-0.02%
BCE 9,900 5.70 +0.03/+0.01%
BDC 0 0.00
0/0%