CTCP Tập đoàn TDI
CTCP Tập đoàn TDI (TDI : UPCOM)
Industrials : Heavy Construction
CTCP Tập đoàn TDI
D04-L01, Khu A Khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội.
tdigroup.vn
+84 (24) 629-70970
Fax
Email

Statistics

Ticker TDI
Exchange UPCOM
Current Price
12.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 12.00
52-week change 12.00 - 12.00
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 3,000,000
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS
PE
PB

News About TDI

Symbols in Industry

Industrials > Heavy Construction

Quotes Volume Price Change
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 5,600 7.50 -1.30/-0.15%
ALV 2,000 4.00
0/0%
AMS 545,056 10.70 +0.60/+0.06%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 45,600 0.70
0/0%
B82 12,200 0.50
0/0%
BAX 500 59.50 -6.50/-0.10%
BCE 16,000 5.54 +0.03/+0.01%
BDC 0 0.00
0/0%