CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà
CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà (VHI : UPCOM)
Consumer Goods : Brewers
CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà
254 Minh Khai, Hai Bà Trưng, HN
http://www.viethacorp.vn/
+84 (24) 363-20999
Fax
+84 (24) 363-20208
Email
info@viethacorp.vn

Statistics

Ticker VHI
Exchange UPCOM
Current Price
14.70 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 9
Average price (10 days) 11.57
52-week change 9.30 - 9.30
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 76,900,000
Market Cap 715.17 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage 0.37
EPS -930.57
PE
PB 0.89

News About VHI

Symbols in Industry

Consumer Goods > Brewers

Quotes Volume Price Change
BBM 200 9.20 +1.20/+0.15%
BHK 0 0.00
0/0%
BHN 3,700 45.80 +1.60/+0.04%
BHP 12,900 7.40 +0.90/+0.14%
BQB 0 0.00
0/0%
BSD 0 0.00
0/0%
BSH 200 17.60 -1.00/-0.05%
BSL 0 0.00
0/0%
BSP 5,000 10.50
0/0%
BSQ 1,600 25.40 +0.30/+0.01%