CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà
CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà (VHI : UPCOM)
Consumer Goods : Brewers
CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà
254 Minh Khai, Hai Bà Trưng, HN
http://www.viethacorp.vn/
+84 (24) 363-20999
Fax
+84 (24) 363-20208
Email
info@viethacorp.vn

Statistics

Ticker VHI
Exchange UPCOM
Current Price
14.70 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 9
Average price (10 days) 11.57
52-week change 9.30 - 9.30
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 76,900,000
Market Cap 715.17 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage 0.37
EPS 21.74
PE -9.99
PB 0.89

News About VHI

Symbols in Industry

Consumer Goods > Brewers

Quotes Volume Price Change
BBM 0 0.00
0/0%
BHK 0 0.00
0/0%
BHN 3,200 39.00
0/0%
BHP 0 0.00
0/0%
BQB 200 3.80 +0.30/+0.09%
BSD 0 0.00
0/0%
BSH 400 21.70 +0.10/+0.00%
BSL 0 0.00
0/0%
BSP 0 0.00
0/0%
BSQ 22,000 20.50 +0.30/+0.01%