Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SGB : UPCOM)
Financials : Banks
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
2C Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
www.SAIGONBANK.com.vn
+84 (28) 391-43183
Fax
+84 (28) 391-43193
Email
SAIGONBANK@hcm.vnn.vn

Statistics

Ticker SGB
Exchange UPCOM
Current Price
13.30 (0/0%)
Intra Day Price Movement 13.30 - 13.50
Volume 3,601
Average price (10 days) 13.33
52-week change 12.00 - 22.60
Average volume (10 days) 40,060.00
Oustanding shares 308,000,000
Market Cap 4,065.60 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.00
ROA 0.01
ROE 0.05
Financial Leverage
EPS 866.20
PE 15.24
PB 1.00

News About SGB

Symbols in Industry

Financials > Banks

Quotes Volume Price Change
ABB 300,941 8.40 +0.10/+0.01%
ACB 5,790,500 27.85 -0.15/-0.01%
BAB 8,829 12.60
0/0%
BID 673,200 53.40 -0.50/-0.01%
BVB 211,659 11.00 +0.10/+0.01%
CTG 5,615,100 35.40 -0.55/-0.02%
EIB 4,640,700 18.20 -0.10/-0.01%
EVF 8,229,200 18.60 -0.20/-0.01%