Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SGB : UPCOM)
Financials : Banks
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
2C Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
www.SAIGONBANK.com.vn
+84 (28) 391-43183
Fax
+84 (28) 391-43193
Email
SAIGONBANK@hcm.vnn.vn

Statistics

Ticker SGB
Exchange UPCOM
Current Price
13.30 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 13.16
52-week change 11.10 - 15.80
Average volume (10 days) 3,890.00
Oustanding shares 308,000,000
Market Cap 4,158.00 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.00
ROA 0.01
ROE 0.05
Financial Leverage
EPS 616.85
PE 21.89
PB 1.20

News About SGB

Symbols in Industry

Financials > Banks

Quotes Volume Price Change
ABB 0 0.00
0/0%
ACB 0 0.00
0/0%
BAB 0 0.00
0/0%
BID 0 0.00
0/0%
BVB 0 0.00
0/0%
CTG 0 0.00
0/0%
EIB 0 0.00
0/0%
EVF 0 0.00
0/0%