Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SGB : UPCOM)
Financials : Banks
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
2C Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
www.SAIGONBANK.com.vn
+84 (28) 391-43183
Fax
+84 (28) 391-43193
Email
SAIGONBANK@hcm.vnn.vn

Statistics

Ticker SGB
Exchange UPCOM
Current Price
13.40 (0/0%)
Intra Day Price Movement 13.00 - 13.40
Volume 1,810
Average price (10 days) 13.32
52-week change 12.00 - 22.60
Average volume (10 days) 4,010.00
Oustanding shares 338,799,141
Market Cap 4,539.91 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.00
ROA 0.01
ROE 0.07
Financial Leverage
EPS 787.45
PE 17.02
PB 1.25

News About SGB

Symbols in Industry

Financials > Banks

Quotes Volume Price Change
ABB 1,570,280 8.40 -0.10/-0.01%
ACB 6,368,600 24.55 -0.05/0.00%
BAB 4,992 12.20 -0.10/-0.01%
BID 2,812,800 46.50 -1.00/-0.02%
BVB 1,792,665 12.10 -0.50/-0.04%
CTG 8,417,900 32.75 -0.05/0.00%
EIB 6,185,800 18.70 +0.20/+0.01%
EVF 15,492,000 15.55 +0.75/+0.05%