Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SGB : UPCOM)
Financials : Banks
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
2C Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
www.SAIGONBANK.com.vn
+84 (28) 391-43183
Fax
+84 (28) 391-43193
Email
SAIGONBANK@hcm.vnn.vn

Statistics

Ticker SGB
Exchange UPCOM
Current Price 13.4 (+0.40/+3.08%)
Intra Day Price Movement 13.40 - 13.40
Volume 1,101
Average price (10 days) 12.87
52-week change 12.00 - 22.00
Average volume (10 days) 6,860.00
Oustanding shares 308,000,000
Market Cap 4,004.00 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.00
ROA 0.01
ROE 0.04
Financial Leverage
EPS 502.13
PE 25.89
PB 1.17

News About SGB

Symbols in Industry

Financials > Banks

Quotes Volume Price Change
ABB 362,796 10.00
0/0%
ACB 1,183,800 22.15 -0.05/0.00%
BAB 9,507 15.40 -0.20/-0.01%
BID 496,700 32.40 -1.50/-0.04%
BVB 114,485 11.40 -0.40/-0.03%
CTG 1,829,400 22.45 -0.75/-0.03%
EIB 281,700 34.50 +0.30/+0.01%
EVF 120,800 9.70 -0.06/-0.01%