CTCP Công trình Đô thị Bảo Lộc
CTCP Công trình Đô thị Bảo Lộc (DTB : UPCOM)
Utilities : Multiutilities
CTCP Công trình Đô thị Bảo Lộc
Số 261 Hoàng Văn Thụ, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
congtydothibaoloc.com
+84 (263) 386-4057
Fax
+84 (263) 371-0343
Email

Statistics

Ticker DTB
Exchange UPCOM
Current Price
11.50 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 12.06
52-week change 4.00 - 12.00
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 1,558,248
Market Cap 9.82 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage 0.94
EPS 1,650.34
PE 6.97
PB 0.91

News About DTB

Symbols in Industry

Utilities > Multiutilities

Quotes Volume Price Change
AGE 200 9.10 -0.40/-0.04%
BLU 0 0.00
0/0%
BMD 0 0.00
0/0%
BRS 0 0.00
0/0%
BTU 0 0.00
0/0%
CAM 0 0.00
0/0%
CDH 0 0.00
0/0%
CVH 0 0.00
0/0%
DLM 0 0.00
0/0%
DNE 0 0.00
0/0%