CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương
CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (DDG : HNX)
Industrials : Electrical Components & Equipment
CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương
308 đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
www.dongduongcorp.com.vn
+84 (28) 381-07899
Fax
+84 (28) 381-07218
Email
info@dongduongcorp.com.vn

Statistics

Ticker DDG
Exchange HNX
Current Price 42.9 (+0.10/+0.23%)
Intra Day Price Movement 42.30 - 42.90
Volume 166,803
Average price (10 days) 42.82
52-week change 34.00 - 43.70
Average volume (10 days) 177,080.00
Oustanding shares 59,839,886
Market Cap 2,567.13 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.16
ROA 0.03
ROE 0.06
Financial Leverage 1.37
EPS 758.11
PE 56.59
PB 3.38

News About DDG

Symbols in Industry

Industrials > Electrical Components & Equipment

Quotes Volume Price Change
ALP 0 0.00
0/0%
AME 0 0.00
0/0%
BTH 0 0.00
0/0%
CAV 5,400 57.00
0/0%
CJC 0 0.00
0/0%
CVC 0 0.00
0/0%
DDG 166,803 42.90 +0.10/+0.00%
DHP 0 0.00
0/0%
EMG 0 0.00
0/0%
GEE 23,100 26.00 +0.20/+0.01%