CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương
CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (DDG : HNX)
Industrials : Electrical Components & Equipment
CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương
308 đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
www.dongduongcorp.com.vn
+84 (28) 381-07899
Fax
+84 (28) 381-07218
Email
info@dongduongcorp.com.vn

Statistics

Ticker DDG
Exchange HNX
Current Price
4.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement 3.90 - 4.10
Volume 355,141
Average price (10 days) 4.13
52-week change 3.10 - 11.00
Average volume (10 days) 548,890.00
Oustanding shares 79,839,886
Market Cap 319.36 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.07
ROA 0.02
ROE 0.04
Financial Leverage 1.64
EPS -2,348.12
PE -1.25
PB 0.41

News About DDG

Symbols in Industry

Industrials > Electrical Components & Equipment

Quotes Volume Price Change
ALP 0 0.00
0/0%
AME 400 6.60 -0.20/-0.03%
BTH 0 0.00
0/0%
CAV 14,100 71.60 -0.60/-0.01%
CJC 0 0.00
0/0%
CVC 0 0.00
0/0%
DDG 355,141 4.00
0/0%
DHP 2 0.00
0/0%
EMG 0 0.00
0/0%
GEE 76,600 36.80 +2.90/+0.09%