CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương
CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (DDG : HNX)
Industrials : Electrical Components & Equipment
CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương
308 đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
www.dongduongcorp.com.vn
+84 (28) 381-07899
Fax
+84 (28) 381-07218
Email
info@dongduongcorp.com.vn

Statistics

Ticker DDG
Exchange HNX
Current Price 6 (-0.20/-3.23%)
Intra Day Price Movement 5.90 - 6.20
Volume 1,189,254
Average price (10 days) 6.26
52-week change 5.40 - 43.70
Average volume (10 days) 1,337,220.00
Oustanding shares 59,839,886
Market Cap 424.86 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.11
ROA 0.02
ROE 0.04
Financial Leverage 1.74
EPS -2,986.57
PE -2.38
PB 0.73

News About DDG

Symbols in Industry

Industrials > Electrical Components & Equipment

Quotes Volume Price Change
ALP 0 0.00
0/0%
AME 1,200 8.50
0/0%
BTH 0 0.00
0/0%
CAV 1,200 66.50 +0.60/+0.01%
CJC 0 0.00
0/0%
CVC 0 0.00
0/0%
DDG 1,189,254 6.00 -0.20/-0.03%
DHP 0 0.00
0/0%
EMG 0 0.00
0/0%
GEE 1,000 27.60 -1.40/-0.05%