CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng
CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng ( : )
Oil & Gas :
CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng
Số 95 Nguyễn Công Trứ, Khu đô thị mới Hòa Vượng, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
thinhvuongvn.com
Fax
Email
thinhvuongxld@gmail.com

Statistics

Ticker
Exchange
Current Price
7.50 (0/0%)
Intra Day Price Movement -
Volume
Average price (10 days) 7.15
52-week change -
Average volume (10 days)
Oustanding shares
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS
PE
PB

News About

Symbols in Industry

Oil & Gas >

Quotes Volume Price Change
ASA 0 0.00
0/0%
DCS 0 0.00
0/0%
DQC 4,700 14.50 -0.10/-0.01%
DTN 0 0.00
0/0%
HHA 0 0.00
0/0%
NET 219 85.00 -0.50/-0.01%
NHT 3,300 11.70 -0.10/-0.01%
PAC 29,600 30.50 -0.50/-0.02%
PHN 0 0.00
0/0%
RAL 11,600 132.70 -1.10/-0.01%