CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH : HOSE)
Oil & Gas : Alternative Fuels
CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
http://nshpetro.vn/
+84 (292) 6547 979
Fax
+84 (292) 384-2373
Email

Statistics

Ticker PSH
Exchange HOSE
Current Price 6.74 (-0.16/-2.32%)
Intra Day Price Movement 6.42 - 6.95
Volume 2,511,900
Average price (10 days) 6.21
52-week change 4.09 - 15.95
Average volume (10 days) 2,252,930.00
Oustanding shares 126,169,780
Market Cap 850.38 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.12
ROA 0.01
ROE 0.04
Financial Leverage 5.86
EPS -1,294.73
PE -5.21
PB 0.54

News About PSH

PSH: Establishing a subsidiary

25/04/2023 04:54:00

Symbols in Industry

Oil & Gas > Alternative Fuels

Quotes Volume Price Change
DMS 1,400 8.40 -0.40/-0.05%
PDT 0 0.00
0/0%
POB 0 0.00
0/0%
PPT 98,100 11.80 +0.10/+0.01%
PSH 2,511,900 6.74 -0.16/-0.02%
TLP 200 6.70
0/0%