CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH : HOSE)
Oil & Gas : Alternative Fuels
CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
http://nshpetro.vn/
+84 (292) 6547 979
Fax
+84 (292) 384-2373
Email

Statistics

Ticker PSH
Exchange HOSE
Current Price 5.33 (+0.34/+6.81%)
Intra Day Price Movement 4.99 - 5.33
Volume 958,600
Average price (10 days) 4.93
52-week change 3.84 - 30.30
Average volume (10 days) 665,890.00
Oustanding shares 126,169,780
Market Cap 672.48 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.06
ROA 0.03
ROE 0.16
Financial Leverage 5.70
EPS -1,382.38
PE
PB 0.74

News About PSH

Symbols in Industry

Oil & Gas > Alternative Fuels

Quotes Volume Price Change
PDT 0 0.00
0/0%
POB 0 0.00
0/0%
PPT 4,100 19.70 +0.40/+0.02%
PSH 958,600 5.33 +0.34/+0.07%
TLP 4,800 7.70
0/0%