Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP
Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (TED : UPCOM)
Industrials : Heavy Construction
Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP
Số 278 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
www.tedi.vn
+84 (24) 385-14431
Fax
+84 (24) 385-14980
Email
tedi.ctdc@gmail.com

Statistics

Ticker TED
Exchange UPCOM
Current Price
37.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 37.00
52-week change 21.60 - 55.50
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 12,500,000
Market Cap 462.50 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.23
ROA 0.07
ROE 0.29
Financial Leverage 3.39
EPS 4,318.99
PE 8.57
PB 1.45

News About TED

Symbols in Industry

Industrials > Heavy Construction

Quotes Volume Price Change
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 4,200 3.70 -0.30/-0.08%
AMS 215,725 11.00 +0.10/+0.01%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 99,900 0.60 -0.10/-0.14%
B82 15,300 0.60 +0.10/+0.20%
BAX 0 0.00
0/0%
BCE 15,400 5.45 -0.05/-0.01%
BDC 0 0.00
0/0%