Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP
Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (TED : UPCOM)
Industrials : Heavy Construction
Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP
Số 278 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
www.tedi.vn
+84 (24) 385-14431
Fax
+84 (24) 385-14980
Email
tedi.ctdc@gmail.com

Statistics

Ticker TED
Exchange UPCOM
Current Price
45.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement 45.00 - 45.00
Volume 4,000
Average price (10 days) 44.61
52-week change 24.50 - 46.00
Average volume (10 days) 2,200.00
Oustanding shares 12,500,000
Market Cap 562.50 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.24
ROA 0.08
ROE 0.29
Financial Leverage 2.59
EPS 6,230.37
PE 7.22
PB 1.53

News About TED

Symbols in Industry

Industrials > Heavy Construction

Quotes Volume Price Change
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 231,996 11.00
0/0%
AMS 42,303 10.10 +0.10/+0.01%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 35,300 0.70
0/0%
B82 0 0.00
0/0%
BAX 105 39.90
0/0%
BCE 80,800 5.97 -0.08/-0.01%
BCO 0 0.00
0/0%