Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP
Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (TED : UPCOM)
Industrials : Heavy Construction
Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP
Số 278 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
www.tedi.vn
+84 (24) 385-14431
Fax
+84 (24) 385-14980
Email
tedi.ctdc@gmail.com

Statistics

Ticker TED
Exchange UPCOM
Current Price
38.60 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 38.59
52-week change 0.00 - 39.00
Average volume (10 days) 400.00
Oustanding shares 12,500,000
Market Cap 482.50 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.23
ROA 0.09
ROE 0.33
Financial Leverage 2.79
EPS 6,357.03
PE 6.07
PB 1.64

News About TED

Symbols in Industry

Industrials > Heavy Construction

Quotes Volume Price Change
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 8,423 4.20 -0.30/-0.07%
AMS 121,402 9.90 +0.40/+0.04%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 0 0.00
0/0%
B82 0 0.00
0/0%
BAX 100 50.20 -4.60/-0.08%
BCE 38,100 5.86 +0.01/+0.00%
BDC 0 0.00
0/0%