CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành
CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành (VTZ : HNX)
Basic Materials : Commodity Chemicals
CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành
107 đường 2A, Khu 5, ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
www.vithacoplastic.com
+84 (272) 377-7460
Fax
+84 (28) 353-50460
Email
quanphan@vithacoplastic.com

Statistics

Ticker VTZ
Exchange HNX
Current Price 9.1 (+0.10/+1.11%)
Intra Day Price Movement 9.00 - 9.10
Volume 40,900
Average price (10 days) 8.97
52-week change 6.80 - 11.50
Average volume (10 days) 36,160.00
Oustanding shares 23,000,000
Market Cap 209.30 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.06
ROA 0.03
ROE 0.11
Financial Leverage 3.67
EPS 1,248.29
PE 7.29
PB 0.95

News About VTZ

Symbols in Industry

Basic Materials > Commodity Chemicals

Quotes Volume Price Change
AAA 6,609,100 11.55 +0.15/+0.01%
ABS 3,320,500 6.97 +0.07/+0.01%
AFC 0 0.00
0/0%
APC 10,400 13.40 +0.50/+0.04%
APH 1,695,200 9.10 -0.02/0.00%
APP 21,543 4.90 +0.40/+0.09%
BMP 209,500 78.50 -1.30/-0.02%
BRC 1,100 11.10
0/0%
BRR 800 21.70 +0.30/+0.01%