CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành
CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành (VTZ : HNX)
Basic Materials : Commodity Chemicals
CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành
107 đường 2A, Khu 5, ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
www.vithacoplastic.com
+84 (272) 377-7460
Fax
+84 (28) 353-50460
Email
quanphan@vithacoplastic.com

Statistics

Ticker VTZ
Exchange HNX
Current Price 8.2 (-0.40/-4.65%)
Intra Day Price Movement 8.10 - 8.40
Volume 301,100
Average price (10 days) 8.38
52-week change 7.50 - 10.00
Average volume (10 days) 180,600.00
Oustanding shares 43,000,000
Market Cap 352.60 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.05
ROA 0.02
ROE 0.07
Financial Leverage 2.43
EPS 529.18
PE 15.50
PB 0.72

News About VTZ

Symbols in Industry

Basic Materials > Commodity Chemicals

Quotes Volume Price Change
AAA 2,803,000 9.50 -0.40/-0.04%
ABS 602,900 4.95 -0.17/-0.03%
AFC 0 0.00
0/0%
APC 25,500 6.79 -0.32/-0.05%
APH 1,087,000 7.54
0/0%
APP 150 5.10
0/0%
BMP 814,700 105.30 -7.90/-0.07%
BRC 5,400 13.00 +0.25/+0.02%
BRR 1,000 19.00 -1.90/-0.09%