CTCP Cảng Quy Nhơn
CTCP Cảng Quy Nhơn (QNP : HOSE)
Industrials : Marine Transportation
CTCP Cảng Quy Nhơn
Số 02 Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
http://quynhonport.vn/
+84 (256) 389-2363
Fax
+84 (256) 389-1783
Email
quinhonport@dng.vnn.vn

Statistics

Ticker QNP
Exchange HOSE
Current Price
32.40 (0/0%)
Intra Day Price Movement 32.40 - 32.40
Volume 1,500
Average price (10 days) 32.55
52-week change 22.90 - 47.80
Average volume (10 days) 2,900.00
Oustanding shares 40,409,950
Market Cap 1,309.28 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.23
ROA 0.10
ROE 0.14
Financial Leverage 0.53
EPS 3,086.72
PE 10.50
PB 1.52

News About QNP

Symbols in Industry

Industrials > Marine Transportation

Quotes Volume Price Change
CCP 0 0.00
0/0%
CCR 100 11.60 -0.80/-0.06%
CCT 300 7.80 +0.70/+0.10%
CDN 8 0.00
0/0%
CMP 0 0.00
0/0%
CNH 1,500 5.10 -0.90/-0.15%
CPI 1,105 3.40
0/0%
CQN 7,000 29.00 +0.60/+0.02%
DDH 0 0.00
0/0%
DDM 0 0.00
0/0%