CTCP Cảng Quy Nhơn
CTCP Cảng Quy Nhơn (QNP : HOSE)
Industrials : Marine Transportation
CTCP Cảng Quy Nhơn
Số 02 Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
http://quynhonport.vn/
+84 (256) 389-2363
Fax
+84 (256) 389-1783
Email
quinhonport@dng.vnn.vn

Statistics

Ticker QNP
Exchange HOSE
Current Price 36.75 (-1.20/-3.16%)
Intra Day Price Movement 36.75 - 36.75
Volume 100
Average price (10 days) 37.31
52-week change 22.90 - 47.80
Average volume (10 days) 8,930.00
Oustanding shares 40,409,950
Market Cap 1,533.56 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.23
ROA 0.10
ROE 0.14
Financial Leverage 0.53
EPS 3,371.33
PE 11.26
PB 1.75

News About QNP

Symbols in Industry

Industrials > Marine Transportation

Quotes Volume Price Change
CCP 0 0.00
0/0%
CCR 0 0.00
0/0%
CCT 3,300 9.60 -0.10/-0.01%
CDN 14,319 31.00 +0.30/+0.01%
CMP 0 0.00
0/0%
CNH 1,500 5.10 -0.90/-0.15%
CPI 0 0.00
0/0%
CQN 500 27.90
0/0%
DDH 0 0.00
0/0%
DDM 0 0.00
0/0%