CTCP Quốc tế Phương Anh
CTCP Quốc tế Phương Anh (PAS : UPCOM)
Basic Materials : Nonferrous Metals
CTCP Quốc tế Phương Anh
Thôn Tứ Mỹ, xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
www.phuonganhgroup.com.vn
+84(221) 394-8166
Fax
+84(221) 394-8268
Email
pas@phuonganhgroup.com.vn

Statistics

Ticker PAS
Exchange UPCOM
Current Price
4.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement 3.90 - 4.00
Volume 248,913
Average price (10 days) 3.99
52-week change 3.60 - 6.50
Average volume (10 days) 404,120.00
Oustanding shares 28,049,968
Market Cap 112.20 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.00
ROA 0.00
ROE 0.00
Financial Leverage 0.90
EPS 33.99
PE 117.68
PB 0.30

News About PAS

Symbols in Industry

Basic Materials > Nonferrous Metals

Quotes Volume Price Change
CKA 0 0.00
0/0%
CKD 2,402 24.00
0/0%
DFC 102 23.90 +2.90/+0.14%
HLA 0 0.00
0/0%
HMC 12,900 11.90
0/0%
HSV 124,100 4.60 +0.20/+0.05%
KLM 0 0.00
0/0%
PAS 248,913 4.00
0/0%
PEC 0 0.00
0/0%