CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia
CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG : HOSE)
Financials : Real Estate Holding & Development
CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia
30 Nguyễn Thị Diệu, phường 06, quận 03, thành phố Hồ Chí Minh
angia.com.vn
+84 (28) 393-03366
Fax
+84 (28) 393-09595
Email
info@angia.com.vn

Statistics

Ticker AGG
Exchange HOSE
Current Price 24.4 (+0.30/+1.24%)
Intra Day Price Movement 24.00 - 24.40
Volume 160,900
Average price (10 days) 24.38
52-week change 23.90 - 36.00
Average volume (10 days) 204,560.00
Oustanding shares 125,118,368
Market Cap 3,052.89 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.16
ROA 0.01
ROE 0.05
Financial Leverage 2.35
EPS -362.86
PE -48.79
PB 1.07

News About AGG

AGG: Resolution board

07/04/2023 09:52:00

Symbols in Industry

Financials > Real Estate Holding & Development

Quotes Volume Price Change
AAV 363,916 3.90
0/0%
AGG 160,900 24.40 +0.30/+0.01%
API 283,305 5.30
0/0%
ASM 4,232,100 11.45 +0.10/+0.01%
BCI 51,340 41.90 +0.30/+0.01%
BCR 1,266,706 6.00 +0.10/+0.02%
BII 0 0.00
0/0%
BVL 1,700 14.50 -1.10/-0.07%
C21 1,017 13.70
0/0%
CCI 500 21.75 -1.05/-0.05%