CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia
CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG : HOSE)
Financials : Real Estate Holding & Development
CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia
30 Nguyễn Thị Diệu, phường 06, quận 03, thành phố Hồ Chí Minh
angia.com.vn
+84 (28) 393-03366
Fax
+84 (28) 393-09595
Email
info@angia.com.vn

Statistics

Ticker AGG
Exchange HOSE
Current Price 24.9 (-0.90/-3.49%)
Intra Day Price Movement 24.20 - 25.70
Volume 2,769,800
Average price (10 days) 25.29
52-week change 19.70 - 36.00
Average volume (10 days) 2,396,440.00
Oustanding shares 125,118,368
Market Cap 3,115.45 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.25
ROA 0.05
ROE 0.16
Financial Leverage 2.23
EPS 2,965.40
PE 8.40
PB 1.01

News About AGG

AGG: Resolution board

07/04/2023 09:52:00

Symbols in Industry

Financials > Real Estate Holding & Development

Quotes Volume Price Change
AAV 1,898,254 6.50 +0.50/+0.08%
AGG 2,769,800 24.90 -0.90/-0.03%
API 3,045,232 9.40 +0.80/+0.09%
ASM 5,647,600 11.55 -0.45/-0.04%
BCI 51,340 41.90 +0.30/+0.01%
BCR 1,765,775 5.80
0/0%
BII 383,505 0.80 -0.10/-0.11%
BVL 0 0.00
0/0%
C21 103,300 19.30 +2.40/+0.14%
CCI 100 21.10 -0.90/-0.04%