Công ty TNHH MTV Xây dựng Công trình Tân Cảng
Công ty TNHH MTV Xây dựng Công trình Tân Cảng (XDC : UPCOM)
Industrials : Heavy Construction
Công ty TNHH MTV Xây dựng Công trình Tân Cảng
1295B đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
+84 (28) 225-37386
Fax
+84 (28) 225-37386
Email
xaydungcongtrinhtancang@gmail.com

Statistics

Ticker XDC
Exchange UPCOM
Current Price
433.50 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 487.05
52-week change 13.60 - 22.10
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 9,000,000
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS
PE
PB

News About XDC

Symbols in Industry

Industrials > Heavy Construction

Quotes Volume Price Change
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 13,100 4.50
0/0%
AMS 264,308 10.20 -0.10/-0.01%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 34,100 0.70
0/0%
B82 17,600 0.60
0/0%
BAX 100 56.60 +2.60/+0.05%
BCE 80,300 6.28 -0.09/-0.01%
BDC 0 0.00
0/0%