CTCP Tập đoàn 911
CTCP Tập đoàn 911 (NO1 : HOSE)
Industrials : Building Materials & Fixtures
CTCP Tập đoàn 911
Thôn Phù Dực 1, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
https://911group.com.vn
+84 (24) 668-60911
Fax
+84 (24) 368-88911
Email

Statistics

Ticker NO1
Exchange HOSE
Current Price 7.6 (+0.15/+2.01%)
Intra Day Price Movement 7.00 - 7.60
Volume 348,500
Average price (10 days) 7.63
52-week change 6.50 - 12.10
Average volume (10 days) 421,440.00
Oustanding shares 24,000,000
Market Cap 182.40 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.06
ROA 0.02
ROE 0.06
Financial Leverage 0.54
EPS 702.90
PE 10.81
PB 0.69

News About NO1

Symbols in Industry

Industrials > Building Materials & Fixtures

Quotes Volume Price Change
ACC 117,100 14.55 -0.25/-0.02%
ACE 4,800 35.80 +0.20/+0.01%
ADP 2,300 23.60
0/0%
BCC 417,398 8.20 -0.30/-0.04%
BDT 66,301 13.10 -0.10/-0.01%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 52,791 8.50 -0.70/-0.08%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 0 0.00
0/0%