CTCP Tập đoàn 911
CTCP Tập đoàn 911 (NO1 : HOSE)
Industrials : Building Materials & Fixtures
CTCP Tập đoàn 911
Thôn Phù Dực 1, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
https://911group.com.vn
+84 (24) 668-60911
Fax
+84 (24) 368-88911
Email

Statistics

Ticker NO1
Exchange HOSE
Current Price
8.97 (0/0%)
Intra Day Price Movement 8.93 - 8.97
Volume 3,200
Average price (10 days) 8.96
52-week change 8.37 - 11.50
Average volume (10 days) 9,860.00
Oustanding shares 24,000,000
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS
PE
PB

News About NO1

Symbols in Industry

Industrials > Building Materials & Fixtures

Quotes Volume Price Change
ACC 78,000 11.50
0/0%
ACE 0 0.00
0/0%
ADP 0 0.00
0/0%
BCC 844,711 11.30 +0.20/+0.02%
BDT 0 0.00
0/0%
BHC 3,200 2.40
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 82,008 7.60 +0.40/+0.06%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 1,400 27.40 +0.40/+0.01%