CTCP Thủy điện Nước trong
CTCP Thủy điện Nước trong (NTH : HNX)
Utilities : Conventional Electricity
CTCP Thủy điện Nước trong
Lô B5, Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
http://www.thuydiennuoctrong.com.vn/
+84 (255) 381-9662
Fax
+84 (255) 381-9598
Email
nuoctrong@thuydiennuoctrong.com.vn

Statistics

Ticker NTH
Exchange HNX
Current Price 52.7 (-5.70/-9.76%)
Intra Day Price Movement 52.70 - 52.70
Volume 100
Average price (10 days) 53.46
52-week change 49.00 - 62.00
Average volume (10 days) 110.00
Oustanding shares 10,802,053
Market Cap 630.84 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.61
ROA 0.27
ROE 0.36
Financial Leverage 0.26
EPS 5,108.70
PE 11.64
PB 3.61

News About NTH

Symbols in Industry

Utilities > Conventional Electricity

Quotes Volume Price Change
AVC 100 59.00 +3.40/+0.06%
BHA 0 0.00
0/0%
BSA 1,000 18.90
0/0%
BTP 0 0.00
0/0%
CHP 0 0.00
0/0%
DNA 0 0.00
0/0%
DNC 0 0.00
0/0%
DNH 0 0.00
0/0%
DRL 0 0.00
0/0%
DTE 0 0.00
0/0%