CTCP Thủy điện Nước trong
CTCP Thủy điện Nước trong (NTH : HNX)
Utilities : Conventional Electricity
CTCP Thủy điện Nước trong
Lô B5, Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
http://www.thuydiennuoctrong.com.vn/
+84 (255) 381-9662
Fax
+84 (255) 381-9598
Email
nuoctrong@thuydiennuoctrong.com.vn

Statistics

Ticker NTH
Exchange HNX
Current Price 54.8 (-4.20/-7.12%)
Intra Day Price Movement 54.80 - 54.80
Volume 100
Average price (10 days) 55.54
52-week change 39.60 - 61.00
Average volume (10 days) 260.00
Oustanding shares 10,802,053
Market Cap 591.95 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.62
ROA 0.28
ROE 0.38
Financial Leverage 0.29
EPS 5,998.86
PE 9.14
PB 3.20

News About NTH

Symbols in Industry

Utilities > Conventional Electricity

Quotes Volume Price Change
AVC 0 0.00
0/0%
BHA 1,000 15.60 -0.20/-0.01%
BSA 28,000 17.90
0/0%
BTP 23,800 14.30 -0.70/-0.05%
CHP 12,300 23.20
0/0%
DNA 0 0.00
0/0%
DNC 100 44.50 +4.00/+0.10%
DNH 0 0.00
0/0%
DRL 800 63.90
0/0%
DTE 0 0.00
0/0%