CTCP Thủy điện Nước trong
CTCP Thủy điện Nước trong (NTH : HNX)
Utilities : Conventional Electricity
CTCP Thủy điện Nước trong
Lô B5, Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
http://www.thuydiennuoctrong.com.vn/
+84 (255) 381-9662
Fax
+84 (255) 381-9598
Email
nuoctrong@thuydiennuoctrong.com.vn

Statistics

Ticker NTH
Exchange HNX
Current Price
53.90 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 52.43
52-week change 39.00 - 53.90
Average volume (10 days) 510.00
Oustanding shares 10,802,053
Market Cap 582.23 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.62
ROA 0.28
ROE 0.40
Financial Leverage 0.36
EPS 6,392.68
PE 8.43
PB 3.28

News About NTH

Symbols in Industry

Utilities > Conventional Electricity

Quotes Volume Price Change
AVC 1 0.00
0/0%
BHA 0 0.00
0/0%
BSA 7,200 16.80
0/0%
BTP 500 13.00 +0.10/+0.01%
CHP 1,100 24.60 -0.40/-0.02%
DNA 0 0.00
0/0%
DNC 0 0.00
0/0%
DNH 0 0.00
0/0%
DRL 0 0.00
0/0%
DTE 0 0.00
0/0%