CTCP Thủy điện Nước trong
CTCP Thủy điện Nước trong (NTH : HNX)
Utilities : Conventional Electricity
CTCP Thủy điện Nước trong
Lô B5, Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
http://www.thuydiennuoctrong.com.vn/
+84 (255) 381-9662
Fax
+84 (255) 381-9598
Email
nuoctrong@thuydiennuoctrong.com.vn

Statistics

Ticker NTH
Exchange HNX
Current Price
42.50 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 43.55
52-week change 34.00 - 48.00
Average volume (10 days) 80.00
Oustanding shares 10,802,053
Market Cap 496.89 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.60
ROA 0.25
ROE 0.38
Financial Leverage 0.42
EPS 5,696.81
PE 8.07
PB 2.88

News About NTH

Symbols in Industry

Utilities > Conventional Electricity

Quotes Volume Price Change
AVC 200 40.00 -0.70/-0.02%
BHA 2,800 14.90
0/0%
BSA 7,500 17.30
0/0%
BTP 44,600 17.50
0/0%
CHP 29,200 25.05
0/0%
DNA 0 0.00
0/0%
DNC 0 0.00
0/0%
DNH 0 0.00
0/0%
DRL 5,300 68.40 -1.10/-0.02%
DTE 575,700 11.50 -0.70/-0.06%