CTCP Thủy điện Nước trong
CTCP Thủy điện Nước trong (NTH : HNX)
Utilities : Conventional Electricity
CTCP Thủy điện Nước trong
Lô B5, Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
http://www.thuydiennuoctrong.com.vn/
+84 (255) 381-9662
Fax
+84 (255) 381-9598
Email
nuoctrong@thuydiennuoctrong.com.vn

Statistics

Ticker NTH
Exchange HNX
Current Price
64.20 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 63.08
52-week change 49.10 - 64.20
Average volume (10 days) 150.00
Oustanding shares 10,802,053
Market Cap 693.49 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.57
ROA 0.23
ROE 0.31
Financial Leverage 0.32
EPS 4,708.16
PE 13.64
PB 3.82

News About NTH

Symbols in Industry

Utilities > Conventional Electricity

Quotes Volume Price Change
AVC 200 60.00 +0.80/+0.01%
BHA 1,000 20.50 +0.20/+0.01%
BSA 0 0.00
0/0%
BTP 15,600 14.00
0/0%
CHP 4,100 34.70 +0.30/+0.01%
DNA 0 0.00
0/0%
DNC 0 0.00
0/0%
DNH 0 0.00
0/0%
DRL 500 65.00 +0.40/+0.01%
DTE 0 0.00
0/0%