Kien Hung Joint Stock Company VN
Kien Hung Joint Stock Company VN (KHS : HNX)
Consumer Goods : Farming & Fishing & Plantations
Kien Hung Joint Stock Company VN
Số 14A, ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
www.kihuseavn.com
+84 (77) 391-2989
Fax
+84 (77) 391-2988
Email
kihusea_vn@hcm.vnn.vn

Statistics

Ticker KHS
Exchange HNX
Current Price 10.9 (-0.50/-4.39%)
Intra Day Price Movement 10.90 - 11.50
Volume 3,000
Average price (10 days) 10.81
52-week change 8.60 - 22.50
Average volume (10 days) 350.00
Oustanding shares 12,090,969
Market Cap 131.79 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.06
ROA 0.01
ROE 0.03
Financial Leverage 1.45
EPS -593.64
PE -18.36
PB 0.68

News About KHS

Symbols in Industry

Consumer Goods > Farming & Fishing & Plantations

Quotes Volume Price Change
AAM 7,900 8.65 -0.03/0.00%
ABT 0 0.00
0/0%
ACL 46,500 12.80 -0.05/0.00%
AGD 800 35.80 -2.60/-0.07%
AGF 10,218 3.40 +0.30/+0.10%
ANV 3,407,300 33.00 -1.95/-0.06%
APT 0 0.00
0/0%
AUM 0 0.00
0/0%
AVF 0 0.00
0/0%
BAF 3,434,000 21.65 -0.70/-0.03%