Kien Hung Joint Stock Company VN
Kien Hung Joint Stock Company VN (KHS : HNX)
Consumer Goods : Farming & Fishing & Plantations
Kien Hung Joint Stock Company VN
Số 14A, ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
www.kihuseavn.com
+84 (77) 391-2989
Fax
+84 (77) 391-2988
Email
kihusea_vn@hcm.vnn.vn

Statistics

Ticker KHS
Exchange HNX
Current Price
16.50 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 15.52
52-week change 10.70 - 33.10
Average volume (10 days) 360.00
Oustanding shares 12,090,969
Market Cap 199.50 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.12
ROA 0.06
ROE 0.15
Financial Leverage 1.43
EPS 2,064.15
PE 7.99
PB 0.94

News About KHS

Symbols in Industry

Consumer Goods > Farming & Fishing & Plantations

Quotes Volume Price Change
AAM 2,300 10.85
0/0%
ABT 0 0.00
0/0%
ACL 220,400 13.00 +0.50/+0.04%
AGD 800 35.80 -2.60/-0.07%
AGF 11,308 2.50 +0.30/+0.14%
ANV 949,400 33.85
0/0%
APT 0 0.00
0/0%
AUM 0 0.00
0/0%
AVF 1,479,100 0.70 +0.10/+0.17%
BAF 857,400 23.65 -0.15/-0.01%