Kien Hung Joint Stock Company VN
Kien Hung Joint Stock Company VN (KHS : HNX)
Consumer Goods : Farming & Fishing & Plantations
Kien Hung Joint Stock Company VN
Số 14A, ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
www.kihuseavn.com
+84 (77) 391-2989
Fax
+84 (77) 391-2988
Email
kihusea_vn@hcm.vnn.vn

Statistics

Ticker KHS
Exchange HNX
Current Price 9.9 (-0.30/-2.94%)
Intra Day Price Movement 9.20 - 9.90
Volume 5,428
Average price (10 days) 10.34
52-week change 8.60 - 22.50
Average volume (10 days) 70.00
Oustanding shares 12,090,969
Market Cap 123.33 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.08
ROA 0.01
ROE 0.03
Financial Leverage 1.13
EPS -1,284.49
PE -7.94
PB 0.83

News About KHS

Symbols in Industry

Consumer Goods > Farming & Fishing & Plantations

Quotes Volume Price Change
AAM 100 9.16 +0.01/+0.00%
ABT 0 0.00
0/0%
ACL 9,400 12.25 -0.05/0.00%
AGD 800 35.80 -2.60/-0.07%
AGF 0 0.00
0/0%
ANV 1,565,700 30.70 -0.40/-0.01%
APT 0 0.00
0/0%
AUM 0 0.00
0/0%
AVF 0 0.00
0/0%
BAF 2,833,200 25.25 +0.15/+0.01%