CTCP Đồng Tân
CTCP Đồng Tân (D17 : UPCOM)
Industrials : Building Materials & Fixtures
CTCP Đồng Tân
Số 5, KP 2, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
dongtanvn.com
+84 (251) 382-3900
Fax
+84 (251) 381-7279
Email

Statistics

Ticker D17
Exchange UPCOM
Current Price
44.20 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 44.08
52-week change 22.00 - 107.80
Average volume (10 days) 110.00
Oustanding shares 5,259,700
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS 2,946.43
PE 15.00
PB 1.94

News About D17

Symbols in Industry

Industrials > Building Materials & Fixtures

Quotes Volume Price Change
ACC 115,800 13.40 -0.85/-0.06%
ACE 1,500 36.00 -0.10/0.00%
ADP 19,300 25.00 +1.00/+0.04%
BCC 217,948 8.00 -0.10/-0.01%
BDT 25,201 13.00 +0.20/+0.02%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 120,830 8.90 +0.10/+0.01%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 0 0.00
0/0%