CTCP Phát hành sách Thái Nguyên
CTCP Phát hành sách Thái Nguyên (STH : UPCOM)
Media : Publishing
CTCP Phát hành sách Thái Nguyên
Số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
www.sthc.com.vn
+84 (280) 385-2335
Fax
+84 (280) 375-4974
Email
info@sthc.com.vn

Statistics

Ticker STH
Exchange UPCOM
Current Price 7.7 (-0.20/-2.53%)
Intra Day Price Movement 7.60 - 7.90
Volume 63,200
Average price (10 days) 8.02
52-week change 8.00 - 14.90
Average volume (10 days) 59,160.00
Oustanding shares 19,500,000
Market Cap 159.90 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.35
ROA 0.00
ROE 0.00
Financial Leverage 0.36
EPS 53.91
PE 152.09
PB 0.80

News About STH

Symbols in Industry

Media > Publishing

Quotes Volume Price Change
ADC 1 0.00
0/0%
ALT 400 19.20 -1.10/-0.05%
BDB 0 0.00
0/0%
BED 0 0.00
0/0%
BST 0 0.00
0/0%
DAD 500 21.60 -2.10/-0.09%
DAE 0 0.00
0/0%
DHI 5,400 5.60 -0.30/-0.05%
DNB 0 0.00
0/0%
EBS 0 0.00
0/0%