CTCP Phát hành sách Thái Nguyên
CTCP Phát hành sách Thái Nguyên (STH : UPCOM)
Consumer Services : Publishing
CTCP Phát hành sách Thái Nguyên
Số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
www.sthc.com.vn
+84 (280) 385-2335
Fax
+84 (280) 375-4974
Email
info@sthc.com.vn

Statistics

Ticker STH
Exchange UPCOM
Current Price 8.3 (-0.30/-3.49%)
Intra Day Price Movement 8.30 - 8.60
Volume 4,100
Average price (10 days) 8.58
52-week change 4.70 - 24.00
Average volume (10 days) 3,170.00
Oustanding shares 19,500,000
Market Cap 161.85 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.34
ROA 0.01
ROE 0.01
Financial Leverage 0.07
EPS 94.51
PE 87.82
PB 0.82

News About STH

Symbols in Industry

Consumer Services > Publishing

Quotes Volume Price Change
ADC 300 20.90 -0.10/0.00%
ALT 107 15.80 +1.00/+0.07%
BDB 0 0.00
0/0%
BED 0 0.00
0/0%
BST 0 0.00
0/0%
DAD 0 0.00
0/0%
DAE 100 13.30 -0.70/-0.05%
DHI 5,400 5.60 -0.30/-0.05%
DNB 0 0.00
0/0%
EBS 2,700 10.60 -0.10/-0.01%