CTCP Phát hành sách Thái Nguyên
CTCP Phát hành sách Thái Nguyên (STH : UPCOM)
Consumer Services : Publishing
CTCP Phát hành sách Thái Nguyên
Số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
www.sthc.com.vn
+84 (280) 385-2335
Fax
+84 (280) 375-4974
Email
info@sthc.com.vn

Statistics

Ticker STH
Exchange UPCOM
Current Price 13.5 (-0.10/-0.74%)
Intra Day Price Movement 13.10 - 14.50
Volume 108,900
Average price (10 days) 13.99
52-week change 4.30 - 24.00
Average volume (10 days) 196,280.00
Oustanding shares 19,500,000
Market Cap 263.25 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.39
ROA 0.02
ROE 0.02
Financial Leverage 0.07
EPS 246.63
PE 54.74
PB 1.32

News About STH

Symbols in Industry

Consumer Services > Publishing

Quotes Volume Price Change
ADC 200 18.40
0/0%
ALT 100 13.60 -0.10/-0.01%
BDB 100 12.70 +0.20/+0.02%
BED 0 0.00
0/0%
BST 1,900 14.90 -1.60/-0.10%
DAD 100 18.70
0/0%
DAE 500 13.80
0/0%
DHI 5,400 5.60 -0.30/-0.05%
DNB 0 0.00
0/0%
EBS 2,400 12.20 +0.10/+0.01%