CTCP Phát hành sách Thái Nguyên
CTCP Phát hành sách Thái Nguyên (STH : UPCOM)
Consumer Services : Publishing
CTCP Phát hành sách Thái Nguyên
Số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
www.sthc.com.vn
+84 (280) 385-2335
Fax
+84 (280) 375-4974
Email
info@sthc.com.vn

Statistics

Ticker STH
Exchange UPCOM
Current Price 6.6 (-0.10/-1.49%)
Intra Day Price Movement 6.60 - 6.70
Volume 15,100
Average price (10 days) 6.79
52-week change 4.60 - 11.00
Average volume (10 days) 15,930.00
Oustanding shares 19,500,000
Market Cap 128.70 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.35
ROA 0.00
ROE 0.00
Financial Leverage 0.36
EPS 53.91
PE 122.42
PB 0.56

News About STH

Symbols in Industry

Consumer Services > Publishing

Quotes Volume Price Change
ADC 1,000 16.50 +0.50/+0.03%
ALT 1 0.00
0/0%
BDB 0 0.00
0/0%
BED 0 0.00
0/0%
BST 0 0.00
0/0%
DAD 0 0.00
0/0%
DAE 0 0.00
0/0%
DHI 5,400 5.60 -0.30/-0.05%
DNB 0 0.00
0/0%
EBS 0 0.00
0/0%