CTCP Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng
CTCP Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng (SVD : HOSE)
Consumer Goods : Personal Products
CTCP Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng
Cụm công nghiệp Đông Phong, xã Đông Phong, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
http://www.vudang.vn
0903022222
Fax
Email

Statistics

Ticker SVD
Exchange HOSE
Current Price 2.69 (-0.04/-1.47%)
Intra Day Price Movement 2.68 - 2.73
Volume 9,500
Average price (10 days) 2.66
52-week change 2.13 - 4.46
Average volume (10 days) 33,460.00
Oustanding shares 27,605,908
Market Cap 74.26 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) -0.07
ROA 0.02
ROE 0.03
Financial Leverage 0.62
EPS -1,267.13
PE -2.12
PB 0.31

News About SVD

Symbols in Industry

Consumer Goods > Personal Products

Quotes Volume Price Change
LIX 14,400 72.00 +0.10/+0.00%
SPB 0 0.00
0/0%
SVD 9,500 2.69 -0.04/-0.01%
X26 0 0.00
0/0%
XPH 1,500 6.60 +0.30/+0.05%