CTCP Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng
CTCP Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng (SVD : HOSE)
Consumer Goods : Personal Products
CTCP Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng
Cụm công nghiệp Đông Phong, xã Đông Phong, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
http://www.vudang.vn
0903022222
Fax
Email

Statistics

Ticker SVD
Exchange HOSE
Current Price 2.87 (-0.04/-1.37%)
Intra Day Price Movement 2.87 - 2.92
Volume 1,300
Average price (10 days) 2.91
52-week change 2.33 - 14.35
Average volume (10 days) 19,100.00
Oustanding shares 27,605,908
Market Cap 80.33 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.08
ROA 0.02
ROE 0.03
Financial Leverage 0.56
EPS -85.36
PE
PB 0.28

News About SVD

SVD: Record date for AGM 2023

20/03/2023 04:16:00

SVD: Change of personnel

15/03/2023 04:29:00

Symbols in Industry

Consumer Goods > Personal Products

Quotes Volume Price Change
LIX 200 41.20 +0.10/+0.00%
SPB 0 0.00
0/0%
SVD 1,300 2.87 -0.04/-0.01%
X26 0 0.00
0/0%
XPH 0 0.00
0/0%