CTCP Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng
CTCP Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng (SVD : HOSE)
Consumer Goods : Personal Products
CTCP Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng
Cụm công nghiệp Đông Phong, xã Đông Phong, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
http://www.vudang.vn
0903022222
Fax
Email

Statistics

Ticker SVD
Exchange HOSE
Current Price 5.07 (-0.02/-0.39%)
Intra Day Price Movement 4.74 - 5.35
Volume 59,900
Average price (10 days) 5.45
52-week change 5.21 - 14.35
Average volume (10 days) 86,460.00
Oustanding shares 25,800,000
Market Cap 148.87 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.10
ROA 0.02
ROE 0.05
Financial Leverage 0.79
EPS 403.71
PE 14.29
PB 0.52

News About SVD

SVD: Report insider transaction

04/08/2022 01:50:00

SVD: Signing an audit contract

28/06/2022 05:43:00

SVD: Change in personnel

28/06/2022 10:02:00

Symbols in Industry

Consumer Goods > Personal Products

Quotes Volume Price Change
LIX 14,000 43.60 +0.20/+0.00%
SPB 0 0.00
0/0%
SVD 59,900 5.07 -0.02/0.00%
X26 500 18.10 -2.20/-0.11%
XPH 0 0.00
0/0%