CTCP Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng
CTCP Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng (SVD : HOSE)
Consumer Goods : Personal Products
CTCP Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng
Cụm công nghiệp Đông Phong, xã Đông Phong, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
http://www.vudang.vn
0903022222
Fax
Email

Statistics

Ticker SVD
Exchange HOSE
Current Price 3.48 (-0.05/-1.42%)
Intra Day Price Movement 3.30 - 3.52
Volume 6,300
Average price (10 days) 3.49
52-week change 2.33 - 5.47
Average volume (10 days) 26,270.00
Oustanding shares 27,605,908
Market Cap 96.07 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.01
ROA 0.02
ROE 0.03
Financial Leverage 0.61
EPS -721.71
PE -4.82
PB 0.36

News About SVD

SVD: Personnel change

25/05/2023 02:07:00

Symbols in Industry

Consumer Goods > Personal Products

Quotes Volume Price Change
LIX 1,100 49.50
0/0%
SPB 0 0.00
0/0%
SVD 6,300 3.48 -0.05/-0.01%
X26 100 26.00 -4.30/-0.14%
XPH 2,500 5.40 +0.40/+0.08%