CTCP Minh Hưng Quảng Trị
CTCP Minh Hưng Quảng Trị (GMH : HOSE)
Industrials : Building Materials & Fixtures
CTCP Minh Hưng Quảng Trị
Km 8, quốc lộ 9, phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
minhhungqt.vn
+84 (233) 358-2460
Fax
+84 (233) 358-4809
Email
autominhhung@gmail.com

Statistics

Ticker GMH
Exchange HOSE
Current Price 13.9 (-0.10/-0.71%)
Intra Day Price Movement 13.20 - 14.00
Volume 1,600
Average price (10 days) 13.41
52-week change 15.60 - 30.15
Average volume (10 days) 146,950.00
Oustanding shares 16,500,000
Market Cap 272.25 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.25
ROA 0.14
ROE 0.16
Financial Leverage 0.08
EPS 1,740.22
PE 9.48
PB 1.45

News About GMH

Symbols in Industry

Industrials > Building Materials & Fixtures

Quotes Volume Price Change
ACC 60,300 11.00
0/0%
ACE 0 0.00
0/0%
ADP 4,900 17.30 +2.10/+0.14%
BCC 952,150 8.40 +0.60/+0.08%
BDT 10,000 33.00 +0.30/+0.01%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 119,900 12.30 +0.10/+0.01%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 2,500 26.60 -1.00/-0.04%