CTCP Minh Hưng Quảng Trị
CTCP Minh Hưng Quảng Trị (GMH : HOSE)
Industrials : Building Materials & Fixtures
CTCP Minh Hưng Quảng Trị
Km 8, quốc lộ 9, phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
minhhungqt.vn
+84 (233) 358-2460
Fax
+84 (233) 358-4809
Email
autominhhung@gmail.com

Statistics

Ticker GMH
Exchange HOSE
Current Price
13.55 (0/0%)
Intra Day Price Movement 13.55 - 14.45
Volume 18,900
Average price (10 days) 14.81
52-week change 15.60 - 30.15
Average volume (10 days) 146,950.00
Oustanding shares 16,500,000
Market Cap 272.25 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.25
ROA 0.14
ROE 0.16
Financial Leverage 0.08
EPS 1,740.22
PE 9.48
PB 1.45

News About GMH

GMH: Selection of audit firm

26/05/2022 02:51:00

Symbols in Industry

Industrials > Building Materials & Fixtures

Quotes Volume Price Change
ACC 161,600 15.80 -0.40/-0.02%
ACE 1,400 35.20 +0.10/+0.00%
ADP 206 24.20 -2.00/-0.08%
BCC 305,480 11.00 -0.50/-0.04%
BDT 0 0.00
0/0%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 89,700 10.70 -0.60/-0.05%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 13,900 27.50 -0.50/-0.02%