CTCP Minh Hưng Quảng Trị
CTCP Minh Hưng Quảng Trị (GMH : HOSE)
Industrials : Building Materials & Fixtures
CTCP Minh Hưng Quảng Trị
Km 8, quốc lộ 9, phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
minhhungqt.vn
+84 (233) 358-2460
Fax
+84 (233) 358-4809
Email
autominhhung@gmail.com

Statistics

Ticker GMH
Exchange HOSE
Current Price
14.60 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 15.18
52-week change 15.60 - 30.15
Average volume (10 days) 146,950.00
Oustanding shares 16,500,000
Market Cap 272.25 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.25
ROA 0.14
ROE 0.16
Financial Leverage 0.08
EPS 1,740.22
PE 9.48
PB 1.45

News About GMH

GMH: Selection of audit firm

26/05/2022 02:51:00

Symbols in Industry

Industrials > Building Materials & Fixtures

Quotes Volume Price Change
ACC 24,300 15.80 -0.35/-0.02%
ACE 100 36.00 -3.00/-0.08%
ADP 100 25.60 -0.10/0.00%
BCC 278,769 12.20 -0.50/-0.04%
BDT 0 0.00
0/0%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 39,300 12.20 -0.10/-0.01%
BT6 700 4.00 -0.40/-0.09%
BTD 1,100 28.20 -0.20/-0.01%