CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (DWS : UPCOM)
Utilities : Water
CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
Số 01 đường Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
www.dowasen.com
+84 (277) 385-3332
Fax
+84 (277) 385-2825
Email
capnuocdt@dowasen.com

Statistics

Ticker DWS
Exchange UPCOM
Current Price 11 (+0.50/+4.76%)
Intra Day Price Movement 11.00 - 11.50
Volume 300
Average price (10 days) 10.55
52-week change 9.60 - 14.60
Average volume (10 days) 420.00
Oustanding shares 25,918,130
Market Cap 285.10 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.30
ROA 0.03
ROE 0.12
Financial Leverage 2.37
EPS 1,436.23
PE 7.66
PB 0.86

News About DWS

Symbols in Industry

Utilities > Water

Quotes Volume Price Change
BDW 0 0.00
0/0%
BGW 0 0.00
0/0%
BLW 0 0.00
0/0%
BNW 0 0.00
0/0%
BPW 0 0.00
0/0%
BTW 0 0.00
0/0%
BWA 0 0.00
0/0%
BWE 39,800 43.75 -0.35/-0.01%
BWS 100 27.00
0/0%
CLW 0 0.00
0/0%