CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (DWS : UPCOM)
Utilities : Water
CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
Số 01 đường Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
www.dowasen.com
+84 (277) 385-3332
Fax
+84 (277) 385-2825
Email
capnuocdt@dowasen.com

Statistics

Ticker DWS
Exchange UPCOM
Current Price
10.70 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 11.47
52-week change 9.50 - 12.00
Average volume (10 days) 4,480.00
Oustanding shares 25,918,130
Market Cap 311.02 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.28
ROA 0.04
ROE 0.13
Financial Leverage 2.23
EPS 1,592.47
PE 7.54
PB 0.95

News About DWS

Symbols in Industry

Utilities > Water

Quotes Volume Price Change
BDW 0 0.00
0/0%
BGW 0 0.00
0/0%
BLW 0 0.00
0/0%
BNW 0 0.00
0/0%
BPW 0 0.00
0/0%
BTW 100 37.80 +3.30/+0.10%
BWA 0 0.00
0/0%
BWE 86,800 46.45 -0.25/-0.01%
BWS 3,700 27.00
0/0%
CLW 1,200 36.90 +2.00/+0.06%