CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (DWS : UPCOM)
Utilities : Water
CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
Số 01 đường Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
www.dowasen.com
+84 (277) 385-3332
Fax
+84 (277) 385-2825
Email
capnuocdt@dowasen.com

Statistics

Ticker DWS
Exchange UPCOM
Current Price
13.60 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 14.18
52-week change 9.50 - 16.00
Average volume (10 days) 650.00
Oustanding shares 25,918,130
Market Cap 352.49 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.32
ROA 0.04
ROE 0.13
Financial Leverage 2.06
EPS 1,679.28
PE 8.10
PB 0.96

News About DWS

Symbols in Industry

Utilities > Water

Quotes Volume Price Change
BDW 0 0.00
0/0%
BGW 0 0.00
0/0%
BLW 0 0.00
0/0%
BNW 0 0.00
0/0%
BPW 0 0.00
0/0%
BTW 0 0.00
0/0%
BWA 0 0.00
0/0%
BWE 478,600 41.55 -0.20/0.00%
BWS 334 33.50
0/0%
CLW 0 0.00
0/0%