CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt
CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt (DVG : HNX)
Industrials : Building Materials & Fixtures
CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt
Thanh Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
www.sondaiviet.com.vn
+84 (243) 353-2569
Fax
+84 (243) 353-2569
Email
sondaiviet.jsc@gmail.com

Statistics

Ticker DVG
Exchange HNX
Current Price
2.60 (0/0%)
Intra Day Price Movement 2.60 - 2.70
Volume 356,110
Average price (10 days) 2.67
52-week change 2.20 - 15.90
Average volume (10 days) 161,530.00
Oustanding shares 28,000,000
Market Cap 72.80 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.09
ROA 0.04
ROE 0.04
Financial Leverage 0.05
EPS 95.31
PE 27.28
PB 0.25

News About DVG

Symbols in Industry

Industrials > Building Materials & Fixtures

Quotes Volume Price Change
ACC 54,200 13.85
0/0%
ACE 0 0.00
0/0%
ADP 1,201 18.70 +2.40/+0.15%
BCC 861,821 11.80 +0.10/+0.01%
BDT 206,200 23.50 -0.40/-0.02%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 131,500 5.00 -0.20/-0.04%
BT6 400 3.00 +0.10/+0.03%
BTD 526 23.00 -3.40/-0.13%