CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt
CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt (DVG : HNX)
Industrials : Building Materials & Fixtures
CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt
Thanh Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
www.daivietgroupjsc.vn
+84 (243) 353-2569
Fax
+84 (243) 353-2569
Email
dvggroup.jsc@gmail.com

Statistics

Ticker DVG
Exchange HNX
Current Price 3.5 (-0.20/-5.41%)
Intra Day Price Movement 3.40 - 3.70
Volume 360,367
Average price (10 days) 3.68
52-week change 2.20 - 6.30
Average volume (10 days) 264,050.00
Oustanding shares 28,000,000
Market Cap 98.00 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.08
ROA 0.01
ROE 0.01
Financial Leverage 0.01
EPS 75.74
PE 46.21
PB 0.34

News About DVG

Symbols in Industry

Industrials > Building Materials & Fixtures

Quotes Volume Price Change
ACC 42,700 12.80 -0.10/-0.01%
ACE 8,100 33.80 +0.10/+0.00%
ADP 300 19.20
0/0%
BCC 744,414 12.20 -0.40/-0.03%
BDT 49,320 17.40 -0.50/-0.03%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 509,949 9.90 +0.20/+0.02%
BT6 1,700 4.60 +0.20/+0.05%
BTD 100 21.60
0/0%