CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt
CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt (DVG : HNX)
Industrials : Building Materials & Fixtures
CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt
Thanh Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
www.daivietgroupjsc.vn
+84 (243) 353-2569
Fax
+84 (243) 353-2569
Email
dvggroup.jsc@gmail.com

Statistics

Ticker DVG
Exchange HNX
Current Price
2.70 (0/0%)
Intra Day Price Movement 2.60 - 2.80
Volume 242,104
Average price (10 days) 2.91
52-week change 2.50 - 5.00
Average volume (10 days) 268,410.00
Oustanding shares 28,000,000
Market Cap 75.60 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.07
ROA 0.01
ROE 0.01
Financial Leverage 0.11
EPS 83.97
PE 32.15
PB 0.27

News About DVG

Symbols in Industry

Industrials > Building Materials & Fixtures

Quotes Volume Price Change
ACC 117,100 14.55 -0.25/-0.02%
ACE 4,800 35.80 +0.20/+0.01%
ADP 2,300 23.60
0/0%
BCC 417,398 8.20 -0.30/-0.04%
BDT 66,301 13.10 -0.10/-0.01%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 52,791 8.50 -0.70/-0.08%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 0 0.00
0/0%