CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt
CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt (DVG : HNX)
Industrials : Building Materials & Fixtures
CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt
Thanh Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
www.daivietgroupjsc.vn
+84 (243) 353-2569
Fax
+84 (243) 353-2569
Email
dvggroup.jsc@gmail.com

Statistics

Ticker DVG
Exchange HNX
Current Price
1.80 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 1.92
52-week change 1.80 - 4.60
Average volume (10 days) 175,030.00
Oustanding shares 28,000,000
Market Cap 50.40 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.07
ROA 0.01
ROE 0.01
Financial Leverage 0.11
EPS 86.97
PE 20.70
PB 0.17

News About DVG

Symbols in Industry

Industrials > Building Materials & Fixtures

Quotes Volume Price Change
ACC 4,400 13.35 -0.35/-0.03%
ACE 6,602 35.90
0/0%
ADP 14,700 32.10 -1.20/-0.04%
BCC 310,191 8.00 -0.10/-0.01%
BDT 49,044 9.70 +0.10/+0.01%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 83,605 7.80 -0.20/-0.03%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 0 0.00
0/0%