CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt
CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt (DVG : HNX)
Industrials : Building Materials & Fixtures
CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt
Thanh Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
www.sondaiviet.com.vn
+84 (243) 353-2569
Fax
+84 (243) 353-2569
Email
sondaiviet.jsc@gmail.com

Statistics

Ticker DVG
Exchange HNX
Current Price 4.7 (+0.10/+2.17%)
Intra Day Price Movement 4.50 - 4.90
Volume 314,300
Average price (10 days) 5.53
52-week change 6.70 - 26.30
Average volume (10 days) 258,320.00
Oustanding shares 28,000,000
Market Cap 198.80 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA 0.03
ROE 0.04
Financial Leverage 0.05
EPS 479.81
PE 14.80
PB 0.69

News About DVG

Symbols in Industry

Industrials > Building Materials & Fixtures

Quotes Volume Price Change
ACC 161,600 15.80 -0.40/-0.02%
ACE 1,400 35.20 +0.10/+0.00%
ADP 206 24.20 -2.00/-0.08%
BCC 305,480 11.00 -0.50/-0.04%
BDT 0 0.00
0/0%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 89,700 10.70 -0.60/-0.05%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 13,900 27.50 -0.50/-0.02%