CTCP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình
CTCP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình (MTB : UPCOM)
Industrials : Waste & Disposal Services
CTCP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình
Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
+84(227) 364 - 6257
Fax
+84(227) 364 - 7370
Email

Statistics

Ticker MTB
Exchange UPCOM
Current Price
9.80 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 9.87
52-week change 10.00 - 10.00
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 6,278,259
Market Cap 62.78 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS 102.37
PE 96.71
PB 0.98

News About MTB

Symbols in Industry

Industrials > Waste & Disposal Services

Quotes Volume Price Change
BUD 100 13.90
0/0%
DUS 0 0.00
0/0%
MHP 0 0.00
0/0%
MPY 0 0.00
0/0%
MQB 0 0.00
0/0%
MTB 0 0.00
0/0%
UPC 0 0.00
0/0%