CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc
CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc (VDB : UPCOM)
Basic Materials : Coal
CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc
Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
http://vtcbdongbac.com.vn/
+84 (203) 386-6268
Fax
+84 (203) 386-5732
Email
congtyvtcbthandongbac@gmail.com

Statistics

Ticker VDB
Exchange UPCOM
Current Price
0.90 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 0.90
52-week change 8.00 - 10.10
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 8,678,238
Market Cap 40.80 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage 3.35
EPS 5,929.61
PE 0.15
PB 0.05

News About VDB

Symbols in Industry

Basic Materials > Coal

Quotes Volume Price Change
AAH 2,902,604 6.20 -0.10/-0.02%
BCB 0 0.00
0/0%
CLM 0 0.00
0/0%
CST 104,605 23.10 -0.30/-0.01%
CZC 0 0.00
0/0%
HLC 0 0.00
0/0%
MDC 6,029 10.80
0/0%
MVB 300 20.60
0/0%
NBC 276,371 13.50 +0.20/+0.02%
TC6 166,940 10.20
0/0%