CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc
CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc (VDB : UPCOM)
Basic Materials : Coal
CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc
Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
http://vtcbdongbac.com.vn/
+84 (203) 386-6268
Fax
+84 (203) 386-5732
Email
congtyvtcbthandongbac@gmail.com

Statistics

Ticker VDB
Exchange UPCOM
Current Price
0.90 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 0.90
52-week change 8.00 - 10.10
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 8,678,238
Market Cap 40.80 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage 3.35
EPS 3,596.34
PE 2.22
PB 0.78

News About VDB

Symbols in Industry

Basic Materials > Coal

Quotes Volume Price Change
BCB 0 0.00
0/0%
CLM 8,300 90.00 +7.00/+0.08%
CST 78,038 15.40 -0.10/-0.01%
CZC 0 0.00
0/0%
HLC 15,800 13.00 -0.20/-0.02%
MDC 300 10.90 -0.20/-0.02%
MVB 210 16.80 -1.20/-0.07%
NBC 285,404 13.30 -0.70/-0.05%
TC6 81,500 9.20 -0.20/-0.02%