CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị MHDI 3
CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị MHDI 3 (HD3 : UPCOM)
:
CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị MHDI 3
Tòa nhà công cộng, khu đô thị mới Mỹ Đình I, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
http://mhdi3.vn/
+84 (24) 628-71569
Fax
+84 (24) 628-71569
Email

Statistics

Ticker HD3
Exchange UPCOM
Current Price
10.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 10.00
52-week change -
Average volume (10 days)
Oustanding shares 2,000,000
Market Cap 20.00 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS 2.49
PE 4,015.06
PB 1.00

News About HD3

Symbols in Industry

>

Quotes Volume Price Change
BCM 393,100 88.10 -6.60/-0.07%
CIG 115,500 7.95 -0.15/-0.02%
CKG 802,800 27.85 -1.65/-0.06%
CRE 73,200 14.70 -0.20/-0.01%
DLG 998,500 3.31 -0.20/-0.06%
DLR 0 0.00
0/0%
DTI 100 9.20 +0.80/+0.10%
DXS 153,500 19.20 -1.40/-0.07%
FIR 185,900 45.40 -1.20/-0.03%
FLC 0 0.00
0/0%