CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị MHDI 3
CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị MHDI 3 (HD3 : UPCOM)
Oil & Gas :
CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị MHDI 3
Tòa nhà công cộng, khu đô thị mới Mỹ Đình I, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
http://mhdi3.vn/
+84 (24) 628-71569
Fax
+84 (24) 628-71569
Email

Statistics

Ticker HD3
Exchange UPCOM
Current Price
10.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 10.00
52-week change -
Average volume (10 days)
Oustanding shares 2,000,000
Market Cap 20.00 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS 2.49
PE 4,015.06
PB 1.00

News About HD3

Symbols in Industry

Oil & Gas >

Quotes Volume Price Change
BCM 249,700 68.00 -1.50/-0.02%
CIG 182,700 7.00 -0.01/0.00%
CKG 233,700 24.90 -0.60/-0.02%
CRE 1,495,600 8.68 -0.65/-0.07%
DLG 4,841,000 2.74 +0.17/+0.07%
DLR 0 0.00
0/0%
DTI 136,290 4.40 -0.20/-0.04%
DXS 2,735,200 9.58 -0.72/-0.07%
FIR 623,000 21.40 -0.60/-0.03%
FLC 0 0.00
0/0%