CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị MHDI 3
CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị MHDI 3 (HD3 : UPCOM)
Oil & Gas :
CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị MHDI 3
Tòa nhà công cộng, khu đô thị mới Mỹ Đình I, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
http://mhdi3.vn/
+84 (24) 628-71569
Fax
+84 (24) 628-71569
Email

Statistics

Ticker HD3
Exchange UPCOM
Current Price
10.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 10.00
52-week change -
Average volume (10 days)
Oustanding shares 2,000,000
Market Cap 20.00 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS 2.49
PE 4,015.06
PB 1.00

News About HD3

Symbols in Industry

Oil & Gas >

Quotes Volume Price Change
BCM 689,000 64.00
0/0%
CIG 58,800 5.05 -0.05/-0.01%
CKG 443,900 26.00 +0.80/+0.03%
CRE 164,200 7.90 -0.12/-0.01%
DLG 1,443,300 2.08 +0.01/+0.00%
DLR 0 0.00
0/0%
DTI 36,901 3.30
0/0%
DXS 981,300 7.41 -0.03/0.00%
FIR 282,800 7.42
0/0%
FLC 0 0.00
0/0%