CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị MHDI 3
CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị MHDI 3 (HD3 : UPCOM)
Oil & Gas :
CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị MHDI 3
Tòa nhà công cộng, khu đô thị mới Mỹ Đình I, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
http://mhdi3.vn/
+84 (24) 628-71569
Fax
+84 (24) 628-71569
Email

Statistics

Ticker HD3
Exchange UPCOM
Current Price
10.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 10.00
52-week change -
Average volume (10 days)
Oustanding shares 2,000,000
Market Cap 20.00 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS 2.49
PE 4,015.06
PB 1.00

News About HD3

Symbols in Industry

Oil & Gas >

Quotes Volume Price Change
BCM 93,000 82.00 +0.40/+0.00%
CIG 70,300 3.39 +0.19/+0.06%
CKG 88,200 22.90 +0.35/+0.02%
CRE 105,900 7.04 +0.04/+0.01%
DLG 828,600 2.09 +0.01/+0.00%
DLR 0 0.00
0/0%
DTI 203,806 9.60 +0.30/+0.03%
DXS 1,620,100 6.20 +0.18/+0.03%
FIR 214,700 42.80 +0.60/+0.01%
FLC 0 0.00
0/0%