CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị MHDI 3
CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị MHDI 3 (HD3 : UPCOM)
Oil & Gas :
CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị MHDI 3
Tòa nhà công cộng, khu đô thị mới Mỹ Đình I, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
http://mhdi3.vn/
+84 (24) 628-71569
Fax
+84 (24) 628-71569
Email

Statistics

Ticker HD3
Exchange UPCOM
Current Price
10.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 10.00
52-week change -
Average volume (10 days)
Oustanding shares 2,000,000
Market Cap 20.00 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS 2.49
PE 4,015.06
PB 1.00

News About HD3

Symbols in Industry

Oil & Gas >

Quotes Volume Price Change
BCM 775,900 63.30
0/0%
CIG 92,600 6.16
0/0%
CKG 19,500 20.60 -0.25/-0.01%
CRE 697,700 8.60 +0.10/+0.01%
DLG 1,116,800 2.30 -0.03/-0.01%
DLR 0 0.00
0/0%
DTI 36,550 3.30 -0.10/-0.03%
DXS 1,167,200 6.95 -0.01/0.00%
FIR 882,800 9.90 -0.20/-0.02%
FLC 0 0.00
0/0%