CTCP Đầu tư phát triển máy Việt Nam
CTCP Đầu tư phát triển máy Việt Nam (VVS : UPCOM)
Industrials : Trucking
CTCP Đầu tư phát triển máy Việt Nam
BT1-07 Khu đô thị mới An Hưng, đường Tố Hữu, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
vimid.vn
+84 (24) 666-61788
Fax
Email
vimid@vimid.vn

Statistics

Ticker VVS
Exchange UPCOM
Current Price
18.50 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 18.07
52-week change 15.50 - 26.20
Average volume (10 days) 1,190.00
Oustanding shares 20,500,000
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS
PE
PB

News About VVS

Symbols in Industry

Industrials > Trucking

Quotes Volume Price Change
VVS 0 0.00
0/0%