CTCP Đầu tư phát triển máy Việt Nam
CTCP Đầu tư phát triển máy Việt Nam ( : )
Oil & Gas :
CTCP Đầu tư phát triển máy Việt Nam
BT1-07 Khu đô thị mới An Hưng, đường Tố Hữu, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
vimid.vn
+84 (24) 666-61788
Fax
Email
vimid@vimid.vn

Statistics

Ticker
Exchange
Current Price 17.1 (-1.50/-8.06%)
Intra Day Price Movement -
Volume
Average price (10 days) 17.88
52-week change -
Average volume (10 days)
Oustanding shares
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS
PE
PB

News About

Symbols in Industry

Oil & Gas >

Quotes Volume Price Change
VVS 3,100 17.10 -1.50/-0.08%