CTCP Đầu tư phát triển máy Việt Nam
CTCP Đầu tư phát triển máy Việt Nam (VVS : UPCOM)
Industrials : Trucking
CTCP Đầu tư phát triển máy Việt Nam
BT1-07 Khu đô thị mới An Hưng, đường Tố Hữu, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
vimid.vn
+84 (24) 666-61788
Fax
Email
vimid@vimid.vn

Statistics

Ticker VVS
Exchange UPCOM
Current Price
17.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 17.67
52-week change 16.50 - 21.20
Average volume (10 days) 50.00
Oustanding shares 21,525,000
Market Cap 365.93 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.09
ROA 0.01
ROE 0.06
Financial Leverage 5.59
EPS 1,134.69
PE 14.98
PB 1.32

News About VVS

Symbols in Industry

Industrials > Trucking

Quotes Volume Price Change
VVS 0 0.00
0/0%