CTCP Việt Trung Quảng Bình
CTCP Việt Trung Quảng Bình (VTQ : UPCOM)
Basic Materials : Forestry
CTCP Việt Trung Quảng Bình
Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.
www.viettrungqb.com.vn
+84 (232) 379-6003
Fax
+84 (232) 379-6060
Email
viettrung.qb@gmail.com

Statistics

Ticker VTQ
Exchange UPCOM
Current Price
27.40 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 27.40
52-week change 27.40 - 28.00
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 17,081,791
Market Cap 468.04 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.10
ROA 0.09
ROE 0.13
Financial Leverage 0.47
EPS 271.01
PE 101.10
PB 2.56

News About VTQ

Symbols in Industry

Basic Materials > Forestry

Quotes Volume Price Change
BKG 21,200 3.72 +0.01/+0.00%
CAP 2,200 80.00 -0.50/-0.01%
FRC 0 0.00
0/0%
FRM 0 0.00
0/0%
HVC 0 0.00
0/0%
MDF 0 0.00
0/0%
PIS 0 0.00
0/0%
PRT 100 11.50 +1.00/+0.10%
TQN 0 0.00
0/0%
VIF 0 0.00
0/0%