CTCP Việt Trung Quảng Bình
CTCP Việt Trung Quảng Bình (VTQ : UPCOM)
Basic Materials : Forestry
CTCP Việt Trung Quảng Bình
Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.
www.viettrungqb.com.vn
+84 (232) 379-6003
Fax
+84 (232) 379-6060
Email
viettrung.qb@gmail.com

Statistics

Ticker VTQ
Exchange UPCOM
Current Price
38.30 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 38.30
52-week change 27.40 - 38.30
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 17,081,791
Market Cap 654.23 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.06
ROA 0.01
ROE 0.02
Financial Leverage 0.43
EPS 181.08
PE 211.51
PB 4.03

News About VTQ

Symbols in Industry

Basic Materials > Forestry

Quotes Volume Price Change
BKG 101,000 4.60 -0.10/-0.02%
CAP 29,655 79.00
0/0%
FRC 0 0.00
0/0%
FRM 0 0.00
0/0%
HVC 0 0.00
0/0%
MDF 6,800 9.60 -0.30/-0.03%
PIS 0 0.00
0/0%
PRT 8,000 13.30 +0.10/+0.01%
TQN 0 0.00
0/0%
VIF 2,409 18.10 -0.30/-0.02%