CTCP Địa ốc Tân Bình
CTCP Địa ốc Tân Bình (TBR : UPCOM)
Financials : Real Estate Services
CTCP Địa ốc Tân Bình
Số 205 - 207 – 209 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
tanbinhres.com.vn
+84 (28) 386-40129
Fax
+84 (28) 386-53290
Email

Statistics

Ticker TBR
Exchange UPCOM
Current Price
7.80 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 7.13
52-week change 10.00 - 29.00
Average volume (10 days) 3,480.00
Oustanding shares 8,060,000
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS
PE
PB

News About TBR

Symbols in Industry

Financials > Real Estate Services

Quotes Volume Price Change
BCM 129,600 82.90 +0.60/+0.01%
CIG 103,700 3.46 +0.10/+0.03%
CKG 95,100 22.15 -0.05/0.00%
CRE 342,400 7.04
0/0%
DLG 1,089,600 2.09 -0.03/-0.01%
DLR 0 0.00
0/0%
DTI 551,000 11.10 +1.40/+0.14%
DXS 740,400 5.81 -0.08/-0.01%
FIR 310,500 42.60 +0.60/+0.01%
FLC 0 0.00
0/0%