CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại
CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại (VXT : UPCOM)
Industrials : Transportation Services
CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại
473 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
vinatranco.com.vn
+84 (24) 386-23566
Fax
+84 (24) 386-21214
Email

Statistics

Ticker VXT
Exchange UPCOM
Current Price
15.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 15.00
52-week change 11.90 - 53.90
Average volume (10 days) 90.00
Oustanding shares 6,011,932
Market Cap 42.31 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS 1,693.75
PE 10.63
PB 2.06

News About VXT

Symbols in Industry

Industrials > Transportation Services

Quotes Volume Price Change
ACV 110,581 77.00 -0.80/-0.01%
ASG 2,800 23.15 -0.45/-0.02%
BLN 0 0.00
0/0%
BSG 9,600 13.20 -0.70/-0.05%
BXD 0 0.00
0/0%
BXT 0 0.00
0/0%
CAG 6,305 8.20 -0.10/-0.01%
CIA 26,761 10.50
0/0%
CLL 27,600 41.20 -0.50/-0.01%
CVP 0 0.00
0/0%