CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại
CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại (VXT : UPCOM)
Industrials : Transportation Services
CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại
473 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
vinatranco.com.vn
+84 (24) 386-23566
Fax
+84 (24) 386-21214
Email

Statistics

Ticker VXT
Exchange UPCOM
Current Price
20.80 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 20.57
52-week change 11.90 - 53.90
Average volume (10 days) 90.00
Oustanding shares 3,600,000
Market Cap 42.31 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS 1,693.75
PE 10.63
PB 2.06

News About VXT

Symbols in Industry

Industrials > Transportation Services

Quotes Volume Price Change
ACV 29,281 78.80 -1.30/-0.02%
ASG 4,200 27.10 +0.30/+0.01%
BLN 0 0.00
0/0%
BSG 5,200 11.90 +1.10/+0.10%
BXD 0 0.00
0/0%
BXT 0 0.00
0/0%
CAG 4,400 9.20 -0.10/-0.01%
CIA 22,500 10.30 +0.20/+0.02%
CLL 20,100 25.25 -1.10/-0.04%
CVP 0 0.00
0/0%