CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng
CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng (TOS : UPCOM)
Industrials : Transportation Services
CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng
722 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
https://tancangoffshore.com/
+84 (28) 394-13981
Fax
+84 (28) 382-16446
Email
commercial@tco.com.vn

Statistics

Ticker TOS
Exchange UPCOM
Current Price 60.5 (+3.70/+6.51%)
Intra Day Price Movement 60.00 - 63.00
Volume 16,300
Average price (10 days) 56.70
52-week change 28.10 - 63.80
Average volume (10 days) 16,060.00
Oustanding shares 30,999,886
Market Cap 1,875.49 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.26
ROA 0.07
ROE 0.18
Financial Leverage 2.05
EPS 5,902.11
PE 10.25
PB 1.95

News About TOS

Symbols in Industry

Industrials > Transportation Services

Quotes Volume Price Change
ACV 584,460 131.60 -1.30/-0.01%
ASG 3,600 19.70 +0.20/+0.01%
BLN 0 0.00
0/0%
BSG 5,303 12.10 +1.40/+0.13%
BXD 0 0.00
0/0%
BXT 0 0.00
0/0%
CAG 48,826 9.40 -0.30/-0.03%
CIA 16,500 10.10
0/0%
CLL 5,000 40.80 +0.30/+0.01%
CVP 0 0.00
0/0%