Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải
Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải ( : )
Oil & Gas :
Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải
Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
+84 (61) 389-1726
Fax
+84 (61) 383-6621
Email

Statistics

Ticker
Exchange
Current Price
(0/0%)
Intra Day Price Movement -
Volume
Average price (10 days)
52-week change -
Average volume (10 days)
Oustanding shares
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS
PE
PB

News About

Symbols in Industry

Oil & Gas >

Quotes Volume Price Change
CMC 100 5.30 +0.20/+0.04%
CTF 560,900 35.20 +0.30/+0.01%
DAS 600 11.50 -2.00/-0.15%
GGG 0 0.00
0/0%
HAX 117,400 16.30 -0.15/-0.01%
HHS 850,400 4.07
0/0%
HTL 200 17.80
0/0%
SVC 600 40.35 +1.40/+0.04%
TMT 39,700 18.80 -0.50/-0.03%