Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải
Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải ( : )
Oil & Gas :
Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải
Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
+84 (61) 389-1726
Fax
+84 (61) 383-6621
Email

Statistics

Ticker
Exchange
Current Price
(0/0%)
Intra Day Price Movement -
Volume
Average price (10 days)
52-week change -
Average volume (10 days)
Oustanding shares
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS
PE
PB

News About

Symbols in Industry

Oil & Gas >

Quotes Volume Price Change
CMC 1,200 8.80
0/0%
CTF 142,800 33.95 -0.35/-0.01%
DAS 0 0.00
0/0%
GGG 0 0.00
0/0%
HAX 494,800 17.45 +0.25/+0.01%
HTL 10,200 19.35 -0.45/-0.02%
SVC 0 0.00
0/0%
TMT 1,900 11.70
0/0%
VMA 0 0.00
0/0%