Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải
Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải ( : )
Oil & Gas :
Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải
Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
+84 (61) 389-1726
Fax
+84 (61) 383-6621
Email

Statistics

Ticker
Exchange
Current Price
(0/0%)
Intra Day Price Movement -
Volume
Average price (10 days)
52-week change -
Average volume (10 days)
Oustanding shares
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS
PE
PB

News About

Symbols in Industry

Oil & Gas >

Quotes Volume Price Change
CMC 200 7.20 -0.80/-0.10%
CTF 305,600 23.05 +0.05/+0.00%
DAS 100 12.50 +0.60/+0.05%
GGG 21,419 6.10 -1.00/-0.14%
HAX 1,223,500 21.60 +0.65/+0.03%
HHS 1,941,000 5.91 +0.01/+0.00%
HTL 0 0.00
0/0%
SVC 0 0.00
0/0%
TMT 14,400 14.90
0/0%