Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải
Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải ( : )
Oil & Gas :
Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải
Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
+84 (61) 389-1726
Fax
+84 (61) 383-6621
Email

Statistics

Ticker
Exchange
Current Price
(0/0%)
Intra Day Price Movement -
Volume
Average price (10 days)
52-week change -
Average volume (10 days)
Oustanding shares
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS
PE
PB

News About

Symbols in Industry

Oil & Gas >

Quotes Volume Price Change
CMC 103 6.10
0/0%
CTF 92,000 29.90
0/0%
DAS 0 0.00
0/0%
GGG 0 0.00
0/0%
HAX 306,500 15.00 -0.25/-0.02%
HHS 1,287,100 8.21 -0.30/-0.04%
HTL 5,300 15.55 +0.20/+0.01%
SVC 4,800 26.00 -0.70/-0.03%
TMT 200 11.70 +0.05/+0.00%