CTCP Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng KonTum
CTCP Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng KonTum (NXT : UPCOM)
Industrials : Building Materials & Fixtures
CTCP Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng KonTum
SN 494 Phan Đình Phùng, Duy Tân, TP. KonTum
kovalixa.net
+84 (260) 396-1929
Fax
+84 (260) 386-1929
Email
tuynelkontum@gmail.com

Statistics

Ticker NXT
Exchange UPCOM
Current Price
11.60 (0/0%)
Intra Day Price Movement 11.60 - 12.00
Volume 12,200
Average price (10 days) 14.30
52-week change 11.20 - 28.20
Average volume (10 days) 62,890.00
Oustanding shares 6,600,000
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS
PE
PB

News About NXT

Symbols in Industry

Industrials > Building Materials & Fixtures

Quotes Volume Price Change
ACC 39,100 12.50 -0.05/0.00%
ACE 16,601 36.00 -0.30/-0.01%
ADP 0 0.00
0/0%
BCC 362,354 9.60
0/0%
BDT 7,200 14.20 -0.10/-0.01%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 365,400 10.00 -0.10/-0.01%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 0 0.00
0/0%