CTCP Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng KonTum
CTCP Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng KonTum (NXT : UPCOM)
Industrials : Building Materials & Fixtures
CTCP Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng KonTum
SN 494 Phan Đình Phùng, Duy Tân, TP. KonTum
kovalixa.net
+84 (260) 396-1929
Fax
+84 (260) 386-1929
Email
tuynelkontum@gmail.com

Statistics

Ticker NXT
Exchange UPCOM
Current Price
11.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 11.00
52-week change 11.20 - 28.20
Average volume (10 days) 62,890.00
Oustanding shares 6,600,000
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS
PE
PB

News About NXT

Symbols in Industry

Industrials > Building Materials & Fixtures

Quotes Volume Price Change
ACC 54,200 13.85
0/0%
ACE 0 0.00
0/0%
ADP 1,201 18.70 +2.40/+0.15%
BCC 861,821 11.80 +0.10/+0.01%
BDT 206,200 23.50 -0.40/-0.02%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 131,500 5.00 -0.20/-0.04%
BT6 400 3.00 +0.10/+0.03%
BTD 526 23.00 -3.40/-0.13%