CTCP Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng KonTum
CTCP Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng KonTum (NXT : UPCOM)
Industrials : Building Materials & Fixtures
CTCP Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng KonTum
SN 494 Phan Đình Phùng, Duy Tân, TP. KonTum
kovalixa.net
+84 (260) 396-1929
Fax
+84 (260) 386-1929
Email
tuynelkontum@gmail.com

Statistics

Ticker NXT
Exchange UPCOM
Current Price 12.5 (-1.80/-12.59%)
Intra Day Price Movement 12.20 - 15.00
Volume 84,100
Average price (10 days) 16.30
52-week change 11.20 - 28.20
Average volume (10 days) 62,890.00
Oustanding shares 6,600,000
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS 767.13
PE 18.64
PB 1.08

News About NXT

Symbols in Industry

Industrials > Building Materials & Fixtures

Quotes Volume Price Change
ACC 34,400 14.25 -0.30/-0.02%
ACE 4,800 36.00 +0.30/+0.01%
ADP 4,000 24.00 +0.40/+0.02%
BCC 86,968 8.10 -0.10/-0.01%
BDT 31,901 13.00 +0.20/+0.02%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 286,906 9.20 +0.70/+0.08%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 0 0.00
0/0%