CTCP Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng KonTum
CTCP Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng KonTum (NXT : UPCOM)
Industrials : Building Materials & Fixtures
CTCP Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng KonTum
SN 494 Phan Đình Phùng, Duy Tân, TP. KonTum
kovalixa.net
+84 (260) 396-1929
Fax
+84 (260) 386-1929
Email
tuynelkontum@gmail.com

Statistics

Ticker NXT
Exchange UPCOM
Current Price 16.8 (+0.10/+0.60%)
Intra Day Price Movement 16.70 - 17.10
Volume 24,800
Average price (10 days) 16.52
52-week change 11.20 - 28.20
Average volume (10 days) 62,890.00
Oustanding shares 6,600,000
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS
PE
PB

News About NXT

Symbols in Industry

Industrials > Building Materials & Fixtures

Quotes Volume Price Change
ACC 90,100 16.20 +0.05/+0.00%
ACE 206 35.50 -3.50/-0.09%
ADP 300 26.50 +0.80/+0.03%
BCC 742,681 12.60 -0.10/-0.01%
BDT 500 38.80 -2.20/-0.05%
BHC 200 2.20 -0.20/-0.08%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 54,100 11.80 -0.50/-0.04%
BT6 2,800 4.00 -0.40/-0.09%
BTD 21,710 28.60 +0.20/+0.01%