Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Thắng Lợi
Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Thắng Lợi (CFV : UPCOM)
Consumer Goods : Food Products
Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Thắng Lợi
Km 17, quốc lộ 26, xã Hòa Đông, Huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
www.thangloicoffee.com.vn
+84 (262) 351-4393
Fax
+84 (262) 351-4365
Email
thangloicoffee.com.vn

Statistics

Ticker CFV
Exchange UPCOM
Current Price 19.9 (-0.40/-1.97%)
Intra Day Price Movement 19.80 - 20.00
Volume 1,229
Average price (10 days) 20.71
52-week change 17.70 - 43.90
Average volume (10 days) 1,220.00
Oustanding shares 12,650,000
Market Cap 251.74 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.05
ROA 0.01
ROE 0.03
Financial Leverage 1.03
EPS 958.36
PE 20.76
PB 1.69

News About CFV

Symbols in Industry

Consumer Goods > Food Products

Quotes Volume Price Change
AFX 71,820 8.50
0/0%
AGC 93,400 0.90 +0.10/+0.13%
AGM 241,000 4.79
0/0%
AGX 200 52.00
0/0%
ANT 44,650 12.00 -0.10/-0.01%
APF 78,729 65.00 -0.40/-0.01%
ATA 11,865 0.80
0/0%
ATS 100 11.20 -1.20/-0.10%
BBC 400 49.75
0/0%