Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Thắng Lợi
Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Thắng Lợi (CFV : UPCOM)
Consumer Goods : Food Products
Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Thắng Lợi
Km 17, quốc lộ 26, xã Hòa Đông, Huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
www.thangloicoffee.com.vn
+84 (262) 351-4393
Fax
+84 (262) 351-4365
Email
thangloicoffee.com.vn

Statistics

Ticker CFV
Exchange UPCOM
Current Price
19.80 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 20.62
52-week change 17.10 - 43.90
Average volume (10 days) 1,300.00
Oustanding shares 12,650,000
Market Cap 250.47 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.05
ROA 0.01
ROE 0.03
Financial Leverage 1.03
EPS 958.36
PE 20.66
PB 1.68

News About CFV

Symbols in Industry

Consumer Goods > Food Products

Quotes Volume Price Change
AFX 147,768 8.50 +0.10/+0.01%
AGC 93,400 0.90 +0.10/+0.13%
AGM 257,700 4.29 -0.06/-0.01%
AGX 500 60.10
0/0%
ANT 40,804 14.20 +0.70/+0.05%
APF 14,200 68.30
0/0%
ATA 31,500 0.70 -0.10/-0.13%
ATS 605 16.20
0/0%
BBC 100 50.30
0/0%