Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Thắng Lợi
Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Thắng Lợi (CFV : UPCOM)
Consumer Goods : Food Products
Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Thắng Lợi
Km 17, quốc lộ 26, xã Hòa Đông, Huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
www.thangloicoffee.com.vn
+84 (262) 351-4393
Fax
+84 (262) 351-4365
Email
thangloicoffee.com.vn

Statistics

Ticker CFV
Exchange UPCOM
Current Price
28.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 27.25
52-week change 8.50 - 69.00
Average volume (10 days) 70.00
Oustanding shares 12,650,000
Market Cap 354.20 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.05
ROA 0.04
ROE 0.06
Financial Leverage 0.37
EPS 651.57
PE 42.97
PB 2.57

News About CFV

Symbols in Industry

Consumer Goods > Food Products

Quotes Volume Price Change
AFX 88,600 10.20
0/0%
AGC 93,400 0.90 +0.10/+0.13%
AGM 0 0.00
0/0%
AGX 100 38.00 -2.60/-0.06%
ANT 1,005 10.00
0/0%
APF 12,900 59.00
0/0%
ATA 0 0.00
0/0%
ATS 0 0.00
0/0%
BBC 500 56.40 +1.40/+0.03%