Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Thắng Lợi
Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Thắng Lợi (CFV : UPCOM)
Consumer Goods : Food Products
Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Thắng Lợi
Km 17, quốc lộ 26, xã Hòa Đông, Huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
www.thangloicoffee.com.vn
+84 (262) 351-4393
Fax
+84 (262) 351-4365
Email
thangloicoffee.com.vn

Statistics

Ticker CFV
Exchange UPCOM
Current Price 28.4 (-5.00/-14.97%)
Intra Day Price Movement 28.40 - 28.40
Volume 100
Average price (10 days) 48.23
52-week change 4.30 - 91.30
Average volume (10 days) 1,360.00
Oustanding shares 12,650,000
Market Cap 359.26 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.04
ROA 0.01
ROE 0.01
Financial Leverage 0.57
EPS 94.97
PE 299.03
PB 2.66

News About CFV

Symbols in Industry

Consumer Goods > Food Products

Quotes Volume Price Change
AFX 120,900 9.90
0/0%
AGC 93,400 0.90 +0.10/+0.13%
AGM 46,200 5.32 +0.01/+0.00%
AGX 0 0.00
0/0%
ANT 25,300 14.20 +1.80/+0.15%
APF 11,711 75.60 -0.10/0.00%
ATA 0 0.00
0/0%
ATS 0 0.00
0/0%
BBC 0 0.00
0/0%