Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Thắng Lợi
Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Thắng Lợi (CFV : UPCOM)
Food & Beverage : Food Products
Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Thắng Lợi
Km 17, quốc lộ 26, xã Hòa Đông, Huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
www.thangloicoffee.com.vn
+84 (262) 351-4393
Fax
+84 (262) 351-4365
Email
thangloicoffee.com.vn

Statistics

Ticker CFV
Exchange UPCOM
Current Price 76.5 (-13.50/-15.00%)
Intra Day Price Movement 76.50 - 76.50
Volume 100
Average price (10 days) 85.79
52-week change 4.30 - 69.10
Average volume (10 days) 280.00
Oustanding shares 12,650,000
Market Cap 874.12 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.07
ROA 0.02
ROE 0.04
Financial Leverage
EPS 66.90
PE 1,032.96
PB 6.51

News About CFV

Symbols in Industry

Food & Beverage > Food Products

Quotes Volume Price Change
AFX 18,435 13.20 +0.20/+0.02%
AGC 93,400 0.90 +0.10/+0.13%
AGM 156,400 18.45 -1.35/-0.07%
AGX 0 0.00
0/0%
ANT 1,300 11.80 -0.60/-0.05%
APF 12,860 69.20 -0.80/-0.01%
ATA 0 0.00
0/0%
ATS 0 0.00
0/0%
BBC 100 58.60
0/0%