CTCP Tập đoàn ASG
CTCP Tập đoàn ASG (ASG : HOSE)
Industrials : Transportation Services
CTCP Tập đoàn ASG
Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
www.asg.net.vn
+84 (24) 376-16688
Fax
+84 (24) 377-28668
Email

Statistics

Ticker ASG
Exchange HOSE
Current Price
21.80 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 22.36
52-week change 21.50 - 27.50
Average volume (10 days) 620.00
Oustanding shares 75,653,891
Market Cap 1,736.26 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.16
ROA 0.02
ROE 0.03
Financial Leverage 0.64
EPS -161.76
PE -141.88
PB 1.03

News About ASG

ASG: Change in personnel

27/06/2023 02:12:00

ASG: Change in personnel

27/06/2023 02:12:00

Symbols in Industry

Industrials > Transportation Services

Quotes Volume Price Change
ACV 22,800 67.50 +0.30/+0.00%
ASG 0 0.00
0/0%
BLN 0 0.00
0/0%
BSG 0 0.00
0/0%
BXD 0 0.00
0/0%
BXT 0 0.00
0/0%
CAG 1,000 7.00 -0.10/-0.01%
CIA 3,028 9.90 -0.20/-0.02%
CLL 2,600 35.90 -0.10/0.00%
CVP 0 0.00
0/0%