CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội
CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội (HSP : UPCOM)
Construction & Materials : Building Materials & Fixtures
CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội
Thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam
http://sondaibang.com.vn/vi
+84 (243) 688-0086
Fax
+84 (243) 688-4284
Email
mail@sondaibang.com.vn

Statistics

Ticker HSP
Exchange UPCOM
Current Price
11.40 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 11.76
52-week change 11.00 - 18.20
Average volume (10 days) 450.00
Oustanding shares 12,027,086
Market Cap 137.11 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.12
ROA 0.05
ROE 0.06
Financial Leverage 0.29
EPS 866.81
PE 13.15
PB 0.83

News About HSP

Symbols in Industry

Construction & Materials > Building Materials & Fixtures

Quotes Volume Price Change
ACC 5,400 16.10 +0.20/+0.01%
ACE 0 0.00
0/0%
ADP 0 0.00
0/0%
BCC 92,620 13.60 +0.30/+0.02%
BDT 0 0.00
0/0%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 67,800 12.40 -0.50/-0.04%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 100 29.40 +0.60/+0.02%