CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội
CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội (HSP : UPCOM)
Industrials : Building Materials & Fixtures
CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội
Thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam
http://sondaibang.com.vn/vi
+84 (243) 688-0086
Fax
+84 (243) 688-4284
Email
mail@sondaibang.com.vn

Statistics

Ticker HSP
Exchange UPCOM
Current Price
12.40 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 13.39
52-week change 12.00 - 14.50
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 12,027,086
Market Cap 162.37 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.14
ROA 0.07
ROE 0.09
Financial Leverage 0.17
EPS 1,402.22
PE 9.63
PB 0.85

News About HSP

Symbols in Industry

Industrials > Building Materials & Fixtures

Quotes Volume Price Change
ACC 11,000 14.80
0/0%
ACE 12,101 35.50
0/0%
ADP 100 26.55 +0.65/+0.03%
BCC 116,004 8.20
0/0%
BDT 97,946 11.10 -0.10/-0.01%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 331,718 9.20 +0.10/+0.01%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 65 0.00
0/0%