CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội
CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội (HSP : UPCOM)
Industrials : Building Materials & Fixtures
CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội
Thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam
http://sondaibang.com.vn/vi
+84 (243) 688-0086
Fax
+84 (243) 688-4284
Email
mail@sondaibang.com.vn

Statistics

Ticker HSP
Exchange UPCOM
Current Price
8.20 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 11.50
52-week change 7.80 - 18.20
Average volume (10 days) 40.00
Oustanding shares 12,027,086
Market Cap 98.62 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.12
ROA 0.04
ROE 0.05
Financial Leverage 0.24
EPS 912.08
PE 8.99
PB 0.56

News About HSP

Symbols in Industry

Industrials > Building Materials & Fixtures

Quotes Volume Price Change
ACC 50,300 13.75 -0.05/0.00%
ACE 0 0.00
0/0%
ADP 0 0.00
0/0%
BCC 0 0.00
0/0%
BDT 0 0.00
0/0%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 0 0.00
0/0%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 0 0.00
0/0%