CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội
CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội (HSP : UPCOM)
Industrials : Building Materials & Fixtures
CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội
Thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam
http://sondaibang.com.vn/vi
+84 (243) 688-0086
Fax
+84 (243) 688-4284
Email
mail@sondaibang.com.vn

Statistics

Ticker HSP
Exchange UPCOM
Current Price
13.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 13.40
52-week change 0.00 - 13.70
Average volume (10 days) 50.00
Oustanding shares 12,027,086
Market Cap 156.35 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.13
ROA 0.05
ROE 0.06
Financial Leverage 0.25
EPS 1,143.85
PE 11.37
PB 0.92

News About HSP

Symbols in Industry

Industrials > Building Materials & Fixtures

Quotes Volume Price Change
ACC 15,000 12.05 -0.25/-0.02%
ACE 601 34.80 -0.50/-0.01%
ADP 0 0.00
0/0%
BCC 176,885 10.80 -0.30/-0.03%
BDT 21,700 16.70 +0.30/+0.02%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 401,451 9.30 -0.50/-0.05%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 300 21.30 -0.50/-0.02%