CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội
CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội (HSP : UPCOM)
Industrials : Building Materials & Fixtures
CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội
Thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam
http://sondaibang.com.vn/vi
+84 (243) 688-0086
Fax
+84 (243) 688-4284
Email
mail@sondaibang.com.vn

Statistics

Ticker HSP
Exchange UPCOM
Current Price
11.40 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 11.40
52-week change 11.00 - 18.20
Average volume (10 days) 450.00
Oustanding shares 12,027,086
Market Cap 137.11 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.12
ROA 0.05
ROE 0.06
Financial Leverage 0.29
EPS 866.81
PE 13.15
PB 0.83

News About HSP

Symbols in Industry

Industrials > Building Materials & Fixtures

Quotes Volume Price Change
ACC 387,600 16.25 +0.45/+0.03%
ACE 10 0.00
0/0%
ADP 100 26.50 +2.30/+0.10%
BCC 257,085 11.40 +0.40/+0.04%
BDT 0 0.00
0/0%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 58,300 10.80 -0.30/-0.03%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 100 29.50 +2.00/+0.07%