CTCP Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam
CTCP Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (CAB : UPCOM)
Consumer Services : Broadcasting & Entertainment
CTCP Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam
Số 3/84 đường Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
www.vtvcab.vn
+84 (243) 771-4929
Fax
Email
vanphongtct@vtvcab.vn

Statistics

Ticker CAB
Exchange UPCOM
Current Price
13.30 (0/0%)
Intra Day Price Movement 13.30 - 13.30
Volume 202
Average price (10 days) 13.16
52-week change 10.20 - 53.90
Average volume (10 days) 690.00
Oustanding shares 45,745,876
Market Cap 608.42 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.24
ROA 0.03
ROE 0.10
Financial Leverage 1.89
EPS 1,116.83
PE 11.91
PB 1.04

News About CAB

Symbols in Industry

Consumer Services > Broadcasting & Entertainment

Quotes Volume Price Change
CAB 202 13.30
0/0%