CTCP Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam
CTCP Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (CAB : UPCOM)
Consumer Services : Broadcasting & Entertainment
CTCP Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam
Số 3/84 đường Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
www.vtvcab.vn
+84 (243) 771-4929
Fax
Email
vanphongtct@vtvcab.vn

Statistics

Ticker CAB
Exchange UPCOM
Current Price
12.90 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 13.77
52-week change 13.10 - 140.90
Average volume (10 days) 860.00
Oustanding shares 45,745,876
Market Cap 622.14 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.24
ROA 0.03
ROE 0.10
Financial Leverage
EPS 1,119.74
PE 12.15
PB 1.08

News About CAB

Symbols in Industry

Consumer Services > Broadcasting & Entertainment

Quotes Volume Price Change
CAB 0 0.00
0/0%