CTCP Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam
CTCP Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (CAB : UPCOM)
Consumer Services : Broadcasting & Entertainment
CTCP Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam
Số 3/84 đường Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
www.vtvcab.vn
+84 (243) 771-4929
Fax
Email
vanphongtct@vtvcab.vn

Statistics

Ticker CAB
Exchange UPCOM
Current Price 10.5 (-1.20/-10.26%)
Intra Day Price Movement 10.50 - 12.50
Volume 1,000
Average price (10 days) 11.39
52-week change 9.50 - 22.00
Average volume (10 days) 800.00
Oustanding shares 45,745,876
Market Cap 480.33 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.22
ROA 0.02
ROE 0.06
Financial Leverage 2.11
EPS 226.89
PE 46.28
PB 0.90

News About CAB

Symbols in Industry

Consumer Services > Broadcasting & Entertainment

Quotes Volume Price Change
CAB 1,000 10.50 -1.20/-0.10%