Công ty Cổ phần Đầu tư truyền hình
Công ty Cổ phần Đầu tư truyền hình ( : )
Oil & Gas :
Công ty Cổ phần Đầu tư truyền hình
Số 15 AV, Hồ Xuân Hương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
+84 (4) 394-35555
Fax
Email

Statistics

Ticker
Exchange
Current Price
(0/0%)
Intra Day Price Movement -
Volume
Average price (10 days)
52-week change -
Average volume (10 days)
Oustanding shares
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS
PE
PB

News About

Symbols in Industry

Oil & Gas >

Quotes Volume Price Change
CKV 0 0.00
0/0%
CSG 550,520 12.20 +0.50/+0.04%
ICT 11,000 11.70
0/0%
KST 200 12.10 +0.60/+0.05%
LTC 0 0.00
0/0%
MFS 2,307 24.90 -0.10/0.00%
PMJ 0 0.00
0/0%
PMT 0 0.00
0/0%