Ngân hàng TMCP Việt Á
Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB : UPCOM)
Financials : Banks
Ngân hàng TMCP Việt Á
34A - 34B Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội
https://vietabank.com.vn/
+84 (24) 393-33636
Fax
+84 (24) 393-36426
Email
hcqt@vietabank.com.vn

Statistics

Ticker VAB
Exchange UPCOM
Current Price 7 (-0.50/-6.67%)
Intra Day Price Movement 6.90 - 7.40
Volume 228,454
Average price (10 days) 7.01
52-week change 9.20 - 20.40
Average volume (10 days) 145,190.00
Oustanding shares 539,960,043
Market Cap 5,183.62 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.00
ROA 0.01
ROE 0.13
Financial Leverage
EPS 1,521.49
PE 6.31
PB 0.77

News About VAB

Symbols in Industry

Financials > Banks

Quotes Volume Price Change
ABB 3,102,457 8.20 -0.70/-0.08%
ACB 3,295,000 22.30
0/0%
BAB 7,239 13.70 -0.30/-0.02%
BID 1,797,900 39.00 -0.10/0.00%
BVB 713,120 8.90 -0.70/-0.07%
CTG 4,099,300 27.35 +0.35/+0.01%
EIB 2,828,700 19.50 -1.00/-0.05%
EVF 136,700 6.72 -0.38/-0.05%