CTCP Nhà và Thương mại Dầu khí
CTCP Nhà và Thương mại Dầu khí (PBT : UPCOM)
Industrials : Containers & Packaging
CTCP Nhà và Thương mại Dầu khí
Khu đô thị mới Vạn Tường, Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
www.pvbuilding.com.vn
+84 (255) 361-2468
Fax
+84 (255) 361-2469
Email

Statistics

Ticker PBT
Exchange UPCOM
Current Price
7.40 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 7.40
52-week change 7.00 - 9.90
Average volume (10 days) 60.00
Oustanding shares 17,522,284
Market Cap 129.66 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.05
ROA 0.06
ROE 0.09
Financial Leverage 0.54
EPS 951.52
PE 7.78
PB 0.68

News About PBT

Symbols in Industry

Industrials > Containers & Packaging

Quotes Volume Price Change
BAL 10 0.00
0/0%
BBH 0 0.00
0/0%
BBS 0 0.00
0/0%
BPC 0 0.00
0/0%
BTG 0 0.00
0/0%
BXH 300 25.90 +1.30/+0.05%
DAP 200 35.60
0/0%
DPC 200 7.90 -0.60/-0.07%
HBD 0 0.00
0/0%
HKP 0 0.00
0/0%