CTCP Đầu tư phát triển Sài Gòn 3 Group
CTCP Đầu tư phát triển Sài Gòn 3 Group (SGI : UPCOM)
Consumer Goods : Clothing & Accessories
CTCP Đầu tư phát triển Sài Gòn 3 Group
47 đường số 17, khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
www.saigon3group.com.vn
+84 (28) 372-71140
Fax
+84 (28) 372-71143
Email
info@saigon3group.com.vn

Statistics

Ticker SGI
Exchange UPCOM
Current Price
18.60 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 18.20
52-week change 16.30 - 30.50
Average volume (10 days) 1,030.00
Oustanding shares 75,464,700
Market Cap 1,403.64 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.21
ROA 0.08
ROE 0.14
Financial Leverage 0.79
EPS 4,402.49
PE 4.22
PB 0.54

News About SGI

Symbols in Industry

Consumer Goods > Clothing & Accessories

Quotes Volume Price Change
ADS 224,400 12.60 +0.20/+0.02%
AG1 0 0.00
0/0%
AQN 0 0.00
0/0%
ATD 0 0.00
0/0%
BDG 4,430 29.80 +0.10/+0.00%
BMG 0 0.00
0/0%
BVN 3,300 15.30 -2.70/-0.15%
DCG 0 0.00
0/0%
DM7 0 0.00
0/0%
FTM 122,801 1.30 -0.10/-0.07%