CTCP Đầu tư phát triển Sài Gòn 3 Group
CTCP Đầu tư phát triển Sài Gòn 3 Group (SGI : UPCOM)
Consumer Goods : Clothing & Accessories
CTCP Đầu tư phát triển Sài Gòn 3 Group
47 đường số 17, khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
www.saigon3group.com.vn
+84 (28) 372-71140
Fax
+84 (28) 372-71143
Email
info@saigon3group.com.vn

Statistics

Ticker SGI
Exchange UPCOM
Current Price
15.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 15.19
52-week change 12.30 - 21.40
Average volume (10 days) 900.00
Oustanding shares 75,464,700
Market Cap 1,131.97 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.21
ROA 0.03
ROE 0.04
Financial Leverage 0.57
EPS 1,532.80
PE 10.00
PB 0.52

News About SGI

Symbols in Industry

Consumer Goods > Clothing & Accessories

Quotes Volume Price Change
ADS 0 0.00
0/0%
AG1 0 0.00
0/0%
AQN 0 0.00
0/0%
ATD 0 0.00
0/0%
BDG 0 0.00
0/0%
BMG 0 0.00
0/0%
BVN 0 0.00
0/0%
DCG 0 0.00
0/0%
DM7 0 0.00
0/0%
FTM 0 0.00
0/0%