CTCP Đầu tư phát triển Sài Gòn 3 Group
CTCP Đầu tư phát triển Sài Gòn 3 Group (SGI : UPCOM)
Consumer Goods : Clothing & Accessories
CTCP Đầu tư phát triển Sài Gòn 3 Group
47 đường số 17, khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
www.saigon3group.com.vn
+84 (28) 372-71140
Fax
+84 (28) 372-71143
Email
info@saigon3group.com.vn

Statistics

Ticker SGI
Exchange UPCOM
Current Price 15 (+0.10/+0.67%)
Intra Day Price Movement 14.50 - 15.00
Volume 1,900
Average price (10 days) 14.72
52-week change 12.10 - 18.10
Average volume (10 days) 5,400.00
Oustanding shares 75,464,700
Market Cap 1,131.97 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.20
ROA 0.04
ROE 0.06
Financial Leverage 0.60
EPS 1,240.87
PE 12.09
PB 0.42

News About SGI

Symbols in Industry

Consumer Goods > Clothing & Accessories

Quotes Volume Price Change
ADS 966,800 11.90 -0.80/-0.06%
AG1 301 9.20
0/0%
AQN 0 0.00
0/0%
ATD 0 0.00
0/0%
BDG 5,008 35.00 -0.30/-0.01%
BMG 1,600 20.30 +1.10/+0.06%
BVN 0 0.00
0/0%
DCG 0 0.00
0/0%
DM7 0 0.00
0/0%
FTM 0 0.00
0/0%