CTCP Tôn Đông Á
CTCP Tôn Đông Á (GDA : UPCOM)
Industrials : Building Materials & Fixtures
CTCP Tôn Đông Á
Số 5, đường số 5, khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
www.tondonga.com.vn
+84 (274) 373-2575
Fax
+84 (274) 379-0420
Email
info@tondonga.com.vn

Statistics

Ticker GDA
Exchange UPCOM
Current Price 36.4 (+2.90/+8.66%)
Intra Day Price Movement 33.80 - 36.40
Volume 941,246
Average price (10 days) 33.26
52-week change 20.40 - 42.00
Average volume (10 days) 617,210.00
Oustanding shares 114,691,500
Market Cap 4,174.77 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.06
ROA 0.03
ROE 0.08
Financial Leverage 2.19
EPS 2,593.01
PE 14.04
PB 1.17

News About GDA

Symbols in Industry

Industrials > Building Materials & Fixtures

Quotes Volume Price Change
ACC 68,400 13.90 -0.30/-0.02%
ACE 17,000 37.50 +0.90/+0.02%
ADP 4,100 27.45 -1.50/-0.05%
BCC 460,250 9.20 +0.10/+0.01%
BDT 1,453,286 11.30 +0.90/+0.09%
BHC 2,200 1.60
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 506,013 9.50 +0.60/+0.07%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 1,300 19.40 -0.60/-0.03%