CTCP Tôn Đông Á
CTCP Tôn Đông Á (GDA : UPCOM)
Industrials : Building Materials & Fixtures
CTCP Tôn Đông Á
Số 5, đường số 5, khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
www.tondonga.com.vn
+84 (274) 373-2575
Fax
+84 (274) 379-0420
Email
info@tondonga.com.vn

Statistics

Ticker GDA
Exchange UPCOM
Current Price 25.3 (-0.80/-3.07%)
Intra Day Price Movement 24.30 - 26.30
Volume 290,351
Average price (10 days) 24.21
52-week change 20.40 - 42.00
Average volume (10 days) 215,380.00
Oustanding shares 114,691,500
Market Cap 2,901.69 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.06
ROA 0.03
ROE 0.08
Financial Leverage 2.19
EPS 2,593.01
PE 9.76
PB 0.79

News About GDA

Symbols in Industry

Industrials > Building Materials & Fixtures

Quotes Volume Price Change
ACC 12,100 14.90
0/0%
ACE 18,100 35.50 +0.40/+0.01%
ADP 5,600 25.90 -0.40/-0.02%
BCC 236,928 8.10 -0.20/-0.02%
BDT 84,900 11.40 -0.10/-0.01%
BHC 3,300 1.50 -0.20/-0.12%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 187,565 8.50
0/0%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 200 20.80
0/0%