CTCP Tôn Đông Á
CTCP Tôn Đông Á (GDA : UPCOM)
Industrials : Building Materials & Fixtures
CTCP Tôn Đông Á
Số 5, đường số 5, khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
www.tondonga.com.vn
+84 (274) 373-2575
Fax
+84 (274) 379-0420
Email

Statistics

Ticker GDA
Exchange UPCOM
Current Price 23.6 (-0.10/-0.42%)
Intra Day Price Movement 23.40 - 23.80
Volume 84,414
Average price (10 days) 23.92
52-week change 22.50 - 42.00
Average volume (10 days) 121,970.00
Oustanding shares 114,691,500
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS
PE
PB

News About GDA

Symbols in Industry

Industrials > Building Materials & Fixtures

Quotes Volume Price Change
ACC 71,800 11.35 +0.25/+0.02%
ACE 1,500 36.60 +1.20/+0.03%
ADP 200 19.10 +0.10/+0.01%
BCC 110,616 9.20 +0.10/+0.01%
BDT 7,800 14.10 +0.10/+0.01%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 408,641 10.30 -0.30/-0.03%
BT6 1,005 3.40
0/0%
BTD 100 21.80
0/0%