CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8
CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (HD8 : UPCOM)
Financials : Real Estate Services
CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8
Lô CC3 Khu đô thị mới Mỹ Đình II, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
www.hud8.vn
+84 (24) 666-40911
Fax
+ (24) 666-40911
Email
hud8@hud.com.vn

Statistics

Ticker HD8
Exchange UPCOM
Current Price 7.9 (-1.00/-11.24%)
Intra Day Price Movement 7.90 - 9.50
Volume 600
Average price (10 days) 9.05
52-week change 5.50 - 18.00
Average volume (10 days) 320.00
Oustanding shares 10,000,000
Market Cap 65.00 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage 2.42
EPS 1,493.84
PE 4.35
PB 0.60

News About HD8

Symbols in Industry

Financials > Real Estate Services

Quotes Volume Price Change
BCM 401,400 84.50 -4.50/-0.05%
CIG 135,000 5.47 -0.41/-0.07%
CKG 1,746,900 24.50 -0.40/-0.02%
CRE 109,300 13.50 -0.40/-0.03%
DLG 1,652,500 2.53 -0.19/-0.07%
DLR 0 0.00
0/0%
DTI 0 0.00
0/0%
DXS 467,400 13.10 -0.95/-0.07%
FIR 265,600 43.90 -1.30/-0.03%
FLC 0 0.00
0/0%