CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8
CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (HD8 : UPCOM)
Financials : Real Estate Services
CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8
Lô CC3 Khu đô thị mới Mỹ Đình II, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
www.hud8.vn
+84 (24) 666-40911
Fax
+ (24) 666-40911
Email
hud8@hud.com.vn

Statistics

Ticker HD8
Exchange UPCOM
Current Price
7.30 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 1
Average price (10 days) 7.33
52-week change 5.50 - 18.00
Average volume (10 days) 320.00
Oustanding shares 10,000,000
Market Cap 65.00 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage 2.42
EPS 1,493.84
PE 4.35
PB 0.60

News About HD8

Symbols in Industry

Financials > Real Estate Services

Quotes Volume Price Change
BCM 129,600 82.90 +0.60/+0.01%
CIG 103,700 3.46 +0.10/+0.03%
CKG 95,100 22.15 -0.05/0.00%
CRE 342,400 7.04
0/0%
DLG 1,089,600 2.09 -0.03/-0.01%
DLR 0 0.00
0/0%
DTI 551,000 11.10 +1.40/+0.14%
DXS 740,400 5.81 -0.08/-0.01%
FIR 310,500 42.60 +0.60/+0.01%
FLC 0 0.00
0/0%